You are currently browsing the category archive for the ‘Education’ category.

NB: This speech was delivered on 30 October 2013 in Parliament.

Pendidikan: Hasil yang tidak sepadan dengan pelaburan

Izinkan saya bermula dengan memetik Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pedoman utama ucapan saya pada hari ini:

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.”[1]

Pada hemat saya, ini bermaksud bahawa dasar pendidikan negara seharusnya bertujuan untuk mencapai dua matlamat teras. Pertama, untuk menghasilkan modal insan terbaik yang berpengetahuan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kedua, untuk memastikan tiada anak Malaysia yang tercicir atau ketinggalan dari segi peluang pendidikan, selari dengan Matlamat Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

Justeru, apa pun keputusan yang ingin kita ambil, dasar yang ingin kita gubal dan tindakan yang ingin kita laksanakan harus berdasarkan dua matlamat teras pendidikan ini.

Tuan Yang Dipertua,

Saban tahun Kerajaan memperuntukkan sekitar 20 peratus belanjawan Persekutuan untuk tujuan pendidikan. Pola ini berterusan dalam Belanjawan 2014 yang baru dibentangkan Perdana Menteri, dengan peruntukan sebanyak RM54 bilion untuk Kementerian Pendidikan atau 21 peratus daripada keseluruhan belanjawan.

Ini menunjukkan Kerajaan meletakkan keutamaan yang besar terhadap pembangunan modal insan negara. Berdasarkan Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM), perbelanjaan awam Malaysia dalam pendidikan asas, dari prasekolah hingga menengah, sebagai peratusan KDNK, adalah melebihi dua kali ganda purata negara ASEAN (3.8 peratus berbanding 1.8 peratus), dan juga lebih tinggi daripada negara-negara Harimau Asia seperti Korea, Hong Kong, Jepun, dan Singapura. Malahan, perbelanjaan pendidikan di negara kita juga lebih tinggi daripada purata negara OECD (3.4 peratus).

Jika dibandingkan pula dengan negara-negara yang setara dari segi KDNK per kapita seperti Turki, Chile, Romania dan Mexico, Malaysia mempunyai perbelanjaan per murid yang lebih tinggi, iaitu USD1,808 setahun.

Tuan Yang Dipertua,

Walaupun jumlah yang dibelanjakan untuk pendidikan di negara kita adalah tinggi, persoalannya adalah, adakah perbelanjaan itu menghasilkan pulangan atas pelaburan ataupun ROI (return on investment) yang setimpal?

Malangnya, jawapan daripada laporan PPPM sendiri mengatakan tidak. Menurut laporan tersebut, prestasi Malaysia ketinggalan berbanding negara-negara lain yang memperuntukkan perbelanjaan yang setara. Malah laporan tersebut juga mengakui bahawa “tahap perbelanjaan lebih tinggi tidak semestinya dikaitkan dengan keberhasilan lebih baik.”

Kegagalan ini dicerminkan dalam taraf kebolehupayaan murid kita apabila diukur bersama negara-negara lain. Ambil sebagai contoh kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Kali pertama anak-anak kita mengambil bahagian dalam kajian ini pada tahun 1999, skor purata murid negara kita telah mengatasi purata antarabangsa dalam Matematik dan Sains. Namun, sejak itu prestasi kita telah merudum sehingga ke kajian mutakhir pada tahun 2011 apabila negara kita mencatatkan penurunan yang paling ketara antara semua 59 negara yang dikaji. Daripada kedudukan no.16 bagi subjek Matematik pada tahun 1999, Malaysia telah jatuh ke no.26 pada tahun 2011, sementara subjek Sains pula menampakkan kejatuhan daripada no.22 kepada no.32 dalam jangka masa yang sama. Tambahan pula, 38 peratus murid kita telah gagal mencapai penanda aras minima dalam Matematik dan Sains. Kini, prestasi murid Malaysia berada di bawah purata antarabangsa – satu pola yang juga dicerminkan oleh kajian-kajian lain seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang dijalankan oleh OECD.

Punca kemerosotan prestasi pendidikan

Tuan Yang Dipertua,

Tidakkah ia menghairankan? Bagaimanakah prestasi murid kita boleh semakin merosot walaupun perbelanjaan pendidikan semakin meningkat? Jelas, hasil yang diperolehi adalah tidak setimpal dengan pelaburan yang dibuat. Malah, kenyataan ini sendiri diakui oleh Perdana Menteri semasa membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013.

Namun, tidak sukar untuk kita memahami mengapa kritikan Perdana Menteri itu hanya setakat mengakui kelemahan sahaja dan tidak pula sanggup untuk menyenaraikan punca-puncanya, apatah lagi mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani kelemahan ini.

Maka yang demikian, saya akan membantu untuk merungkaikan punca-punca rendahnya prestasi murid di negara kita di sebalik pelaburan tinggi yang diperuntukkan setiap tahun.

Pertamanya, ketirisan dan pembaziran yang berlaku akibat ketidakcekapan pengurusan seperti yang dinyatakan dalam Laporan Ketua Audit Negara setiap tahun. Contohnya pelbagai, seperti dalam isu keselamatan di sekolah dan institusi pengajian. Walaupun RM2 bilion dibelanjakan, laporan Ketua Audit Negara 2012 telah mendapati kepincangan dalam pemantauan di pintu masuk dan keluar sekolah, di samping pengawal yang tidak mencukupi atau tidak menepati aspek kesihatan, kontrak keselamatan yang diluluskan oleh Kementerian tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan serta pembayaran kepada kontraktor yang tidak menunaikan tugas mereka.

Keduanya, tiada kajian yang menyeluruh sebelum sesuatu dasar dilaksanakan. Ini mengakibatkan dasar flip-flop dan pembaziran besar-besaran. Ingatkah lagi kita kepada dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang bukan sahaja gagal meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris murid, malahan juga menyebabkan pencapaian Sains dan Matematik murid merosot berdasarkan penilaian antarabangsa.

Tambahan pula, PPSMI telah menelan belanja sebanyak RM3.2 bilion, di mana dua pertiga daripada kos tersebut telah digunakan untuk pemerolehan perkakasan dan perisian. Apakah sudah terjadi dengan peralatan komputer berjumlah lebih RM2 bilion itu, memandangkan dasar PPSMI sudah pun ditamatkan?

Kini, Kerajaan ingin melaksanakan projek besar-besaran 1BestariNet yang akan melibatkan pemasangan jalur lebar berkelajuan tinggi 4G di kesemua 10,000 sekolah di Malaysia. Tujuan pemasangan internet di setiap sekolah ini adalah untuk membolehkan pelaksanaan Virtual Learning Environment (VLE) ataupun pelantar pembelajaran maya yang menyediakan akses kepada kelas maya, mata pelajaran maya, kerja sekolah dan sumber-sumber lain.

Pendekatan pembelajaran maya ini kononnya akan meningkatkan prestasi pendidikan murid kita, demi mencontohi negara seperti United Kingdom dan Korea Selatan. Namun, kita harus sedar bahawa sistem pendidikan di negara-negara tersebut sudah berada di tahap yang matang, di mana pembelajaran maya melalui VLE ini adalah langkah yang lazim, ataupun natural progression, manakala sistem pendidikan di negara kita masih lagi jauh keterbelakang.

Pun begitu, laporan daripada Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted), sebuah badan pemantau pendidikan di United Kingdom, mendapati bahawa teknologi ini tidak semestinya menghasilkan perkembangan murid yang memberangsangkan. Sebaliknya, kejayaan VLE sangat bergantung kepada sikap dan kemahiran guru yang mengendalikannya.

Oleh itu, kita berbalik kepada persoalan kebolehupayaan guru kita. Mampukah guru dan murid kita memanfaatkan penuh sistem yang canggih lagi mahal ini? Memandangkan dasar PPSMI telah gagal kerana guru kita tidak mempunyai asas penguasaan bahasa Inggeris yang kukuh, apakah jaminan Kerajaan bahawa tragedi PPSMI tidak akan berulang lagi?

Tambahan pula, semasa Pilihan Raya Umum Ke-13, Menteri Pendidikan telah berjanji untuk membekalkan setiap murid di Malaysia dengan satu komputer riba menjelang tahun depan. Projek ini sekarang dikenali sebagai “1 Murid 1 Peranti.” Dengan jumlah 5.5 juta murid di peringkat sekolah rendah dan menengah di seluruh negara, apakah kos yang bakal dibelanja untuk memastikan setiap murid mempunyai satu peranti, dan apakah asas kepada dasar ini? Adakah ia perlu?

Daripada keghairahan untuk melaksanakan program 1BestariNet atau 1 Murid 1 Peranti dan sebagainya, saya mencadangkan adalah lebih baik Kementerian memberi tumpuan untuk memastikan satu sekolah mempunyai satu padang dan satu murid mempunyai satu meja. Biar perbelanjaan itu mengutamakan perkara yang asas terdahulu, daripada membazirkan wang dengan projek berbilion ringgit yang bakal terbengkalai menjadi gajah putih.

Masalah profesion perguruan

Tuan Yang Dipertua,

Sekali lagi, saya mempersoalkan sama ada perbelanjaan Kementerian betul-betul disasarkan kepada punca masalah. Saya percaya, faktor utama kemerosotan prestasi pendidikan di negara kita adalah kelemahan tenaga pengajar. Masalah ini pula bertunjang kepada kegagalan untuk menarik calon guru yang baik.

Mengikut laporan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10), setiap tahun Kementerian Pendidikan menerima lebih 175,000 permohonan untuk menyertai profesion perguruan. Malangnya, hanya 7 peratus daripada pemohon bagi program latihan di IPG merupakan pelajar cemerlang yang mendapat 7A dan ke atas. Manakala, bagi kursus Perguruan Lepasan Ijazah pula, hanya 3 peratus pemohon mempunyai purata gred terkumpul (CPGA) 3.50 dan ke atas.

Justeru, sasaran yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan II (Dato’ Seri Idris Jusoh) untuk menetapkan keputusan 7A sebagai syarat minima permohonan program perguruan di Semenanjung Malaysia adalah tidak realistik.

Pokoknya, kita harus memahami masalah ini dengan lebih mendalam. Berdasarkan Laporan RMK10, jelas profesion perguruan bukanlah pilihan calon cemerlang. Persoalannya, mengapa? Sudahkah Kementerian melakukan kajian berkenaan kegagalan untuk menarik pelajar cemerlang dalam profesion perguruan? Jika ya, apakah hasil kajian tersebut? Adakah profesion perguruan kini bukan menjadi pilihan kerana profesionalisme institusi pendidikan negara kita telah diabaikan? Adakah ia kerana sistem pendidikan negara sudah menjadi mangsa percaturan politik, di mana dasar pendidikan tampaknya digubal atas pertimbangan politik semata-mata?

Memperkasakan pengajian tinggo

Tuan Yang Dipertua,

Saya juga ingin menyentuh mengenai sektor pengajian tinggi di negara kita. Dalam ucapannya Jumaat lalu, Perdana Menteri telah menyatakan bahawa Kerajaan akan “memberi fokus memperkasakan institut pengajian tinggi… ke arah melahirkan graduan yang berkualiti dan memenuhi permintaan pasaran kerja.”

Namun begitu, usaha paling asas dalam hal ini nampaknya tidak mahu dilaksanakan oleh Kerajaan. Sebaliknya, Kerajaan memilih jalan yang sukar serta membebankan dari segi kewangan dan birokrasi dengan memusatkan segala pentadbiran, termasuk pemilihan Naib Canselor di Putrajaya.

Pemusatan kuasa ini sudah tentu tidak akan menggalakkan pembangunan sektor pengajian tinggi yang sihat. Sebagaimana semua maklum, universiti sebagai medan pembentukan korpus ilmu seharusnya diberi autonomi dan ruang untuk membangun. Tanpa memahami dan menghormati prinsip paling dasar institusi keilmuan ini, segala usaha untuk memartabatkan ilmu di negara kita akan bertemu dengan kesukaran.

Sebagai contoh, kerajaan telah mengumumkan Universiti Sains Malaysia (USM) sebagai Universiti APEX yang menurut laman web rasmi Kementerian adalah bertujuan untuk mencapai status universiti bertaraf dunia. Namun begitu, berdasarkan QS World University Rankings 2013, kedudukan USM makin merosot dan berada di tangga ke-355 sekarang. Malah, ironinya, ranking USM telah menurun tahun demi tahun sejak penarafannya sebagai Universiti APEX.

Isu ini pernah saya bangkitkan dalam dewan yang mulia ini, tetapi jawapan yang saya terima menyatakan bahawa ranking sama ada QS World University Rankings mahupun Times Higher Education World University Rankings bukanlah indikator yang digunapakai oleh USM. Saya menyedari bahawa universiti tidak seharusnya berorientasikan ranking semata-mata, namun dari segi pemetikan antarabangsa (international citation) juga, prestasi USM tidak terlalu membanggakan. Lalu, apakah indikator sebenar universiti bertaraf dunia mengikut pandangan Kementerian?

Persoalan ini sangat penting kerana universiti di Malaysia bukan sahaja sukar untuk menarik minat pelajar terbaik rantau ini, malah kebanyakan pelajar tempatan yang mempunyai pilihan juga akan menyambung pelajaran di luar negara.

Lebih parah lagi, jika dahulu universiti tempatan boleh berbangga dengan kehadiran ramai ahli akademik bertaraf antarabangsa yang terhormat dalam bidang masing-masing seperti John Funston, Harold Crouch, Clive Kessler, James C Scott dan Arndt Graf, kini amat sedikit yang masih kekal di universiti tempatan. Malahan, ahli akademik tempatan yang mempunyai reputasi hebat seperti KS Jomo, Azly Rahman, Syed Farid Alatas, Wang Gung Wu dan Johan Saravanamuttu telah memilih untuk berkhidmat di luar negara. Justeru, gejala brain drain berlaku bukan sahaja dalam kalangan anak-anak muda kita, tetapi juga para pemikir negara kita.

Pendekatan pendidikan yang holistik

Tuan Yang Dipertua,

Hakikatnya, walaupun peruntukan untuk pendidikan di negara kita adalah besar, hasilnya amat mengecewakan. Prestasi murid sekolah dan kedudukan universiti kita yang makin merosot membuktikan bahawa peningkatan perbelanjaan semata-mata tidak mencukupi jika masalah sistemik tidak ditangani.

Projek-projek besar yang dicadangkan bukanlah penyelesaian kepada kemelut pendidikan negara kita. Apa yang diperlukan adalah perancangan, pengurusan dan pelaksanaan yang cekap dan tepat pada sasarannya. Dalam erti kata lain, penyelesaiannya haruslah holistik dan berupaya untuk menangani punca masalah dan bukan sekadar menjadi alasan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Ambil sebagai contoh obsesi Kementerian untuk menggunakan khidmat perunding seperti McKinsey & Co yang dibayar RM20 juta untuk menyediakan PPPM, seolah-olah kita tidak mempunyai pegawai yang mampu melakukan kerja tersebut. Apakah fungsi Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) dalam Kementerian Pendidikan jika tidak untuk merangka dasar?

Selain McKinsey, Kementerian juga telah membelanjakan RM270 juta untuk melantik tiga syarikat perunding – British Council, Brighton Education Group dan SMR HR Group – untuk menyediakan mentor penutur jati bahasa Inggeris dari luar negara bagi membimbing dan meningkatkan kapasiti guru Bahasa Inggeris di sekolah rendah yang terpilih. Dalam program yang berlangsung sepanjang tiga tahun ini, seramai 360 mentor telah dilantik, iaitu dengan kos RM21,000 sebulan untuk setiap mentor. Apakah hasil yang dicapai daripada program ini dan adakah ia setimpal dengan perbelanjaan yang begitu besar? Adakah program ini akan dilanjutkan setelah tamat tempohnya pada tahun ini?

Pada masa yang sama, ketidakcekapan pengurusan kewangan bukan sahaja terserlah dalam pelaksanaan projek-projek yang tidak wajar, tetapi juga dalam kegagalan untuk melaksanakan program-program yang dirancang.

Sebagai contoh, dalam pembentangan Belanjawan 2013, Perdana Menteri mencadangkan penubuhan projek perintis taska OKU bagi enam kategori kanak-kanak OKU yang merangkumi down syndrome, autisme, penglihatan, pekak dan bisu, fizikal dan masalah pembelajaran. Ini merupakan satu projek yang sangat penting, sekiranya kita mahu memastikan matlamat “tiada anak yang ketinggalan” itu dicapai. Malangnya, projek perintis ini sudah lenyap daripada pengetahuan awam.

Oleh itu, sudah tiba masanya Kerajaan merubah pendekatan pendidikan, khususnya dalam soal perbelanjaan. Kerajaan harus lebih bertanggungjawab dalam tadbir urus kewangan, dan menghentikan obsesi kepada projek besar dan pergantungan kepada khidmat nasihat perunding luar. Sebaliknya, Kerajaan harus menumpukan perhatian kepada perkara pokok dan menangani punca dan bukan sekadar mengubati masalah yang timbul.

Lebih daripada itu, Kerajaan juga harus menghayati bahawa peranan pendidikan itu bukanlah sekadar penjana pekerja dan masyarakat yang patuh, tetapi sebagai satu cara untuk membebaskan dan memperkasakan rakyat.

Bak kata pendidik terulung Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed:

“Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.”

Sekian, terima kasih.


[1] Falsafah Pendidikan Kebangsaan, http://upu.mohe.gov.my/portal/arkib/fpk.php

Advertisements

NB: This press statement was released on 23 October 2013 in Kuala Lumpur.

On Monday, I revealed that the Ministry of Education (MOE) entered into a three-year contract worth RM270 million to be paid to three consultancy firms, namely the British Council, Brighton Education Group and SMR HR Group, to provide a total of 360 native English-speaking mentors in order to improve the teaching of English in selected schools in Malaysia.

This amounts to RM250,000 a year, or almost RM21,000 a month to hire each foreign English mentor. In addition to the startling costs involved, I would now like to question the efficacy of this programme and the quality of mentors recruited.

Only three years experience required to be an expert?

According to British online recruitment website, JustJobs.co.uk, an advertisement was taken out for such mentors by Nord Anglia Education, a company partnering with Brighton Education Group, one of the consultancy firms hired by MOE for this programme.

The advert accessible at http://www.justjobs.co.uk/job_details.aspx?ad=68342 states that “Nord Anglia Education in association with Brighton Education Group is looking for English Language Teaching Consultants (ELTC) to improve English language and literacy teaching in clusters of Malaysian government primary schools.”

The advert further explains that “the ELTCs will be fluent English speakers and have a minimum of three years teaching experience in primary or kindergarten. Additional ESOL qualification and international experience would be an advantage.”

As for the job’s benefits, it is described as an “excellent ex-pat package including housing/transport/annual flight,” where “successful applicants will enjoy … a generous international package, based upon qualifications and experience….”

The “excellent” and “generous” employment package described above is certainly consistent with the extravagant RM270 million agreement between MOE and the three consultants, but is the government really getting their money’s worth when the so-called English experts only require a minimum of three years teaching experience? For the excessive amount of money being spent, surely only experienced senior English teachers should be recruited instead?

The Japanese comparison

Secondly, the MOE also needs to explain the need to hire expensive consultancy firms when Japan has been able to implement a successful English teaching programme since 1978 without the use of external consultants.

Now the largest programme of its kind in the world, the Japan Exchange and Teaching (JET) Programme attracts English-speaking university graduates from all over the world to work as English teachers in Japanese schools.

Unlike the Malaysian version, the Japanese government does not outsource the programme to consultants, but instead runs it as a collaboration between the Ministry of Internal Affairs and Communications, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, in cooperation with the Council of Local Authorities for International Relations.

Interested applicants are required to apply directly through their local Japanese embassies or consulates worldwide. Meanwhile, all relevant information is publicly available online. For example, the starting salary for English teachers begins at 275,000 Yen or roughly USD2,800 a month, a modest sum considering that Japan is one of the most expensive countries to live in.

What are the results and will the mentoring programme be continued?

Considering the absurd amount of public money spent, the MOE has a responsibility to disclose the results of the programme thus far. Malaysians deserves to know what improvements in the quality of English amongst our schoolteachers have been achieved since the mentoring began in 2011.

This is especially pertinent considering that I have personally received feedback from teachers who have been involved in the programme suggesting that they have not gained much benefit due to the minimal training received. In most cases, they were only “mentored” for three to four hours a month.

Finally, the MOE has to declare whether the Government has any intention of renewing the programme after its completion this year. And if not, are they prepared to accept responsibility for the possibility that RM270 million of public funds has been wasted?

Zairil Khir Johari
Member of Parliament for Bukit Bendera
DAP Assistant National Publicity Secretary

NB: This press statement was released on 21 October 2013 in Kuala Lumpur.

Recently, it was revealed that the Ministry of Education (MOE) paid RM20 million to McKinsey & Co for their consultancy services in drafting the National Education Blueprint 2013-2025.

However, it would appear that McKinsey’s RM20 million MOE consultancy job is only the tip of the iceberg. According to a Parliamentary reply I received from the Minister of Education, the ministry has engaged three external consultants, namely the British Council, Brighton Education Group and SMR HR Group, in a three-year programme designed to “increase the capacity” of local English-language teachers.

The three consultancy firms have been contracted from 2011 to 2013 at a total cumulative cost of RM268.5 million, or RM89.5 million a year. As part of the agreement, the firms will provide 360 native English-speaking mentors (120 mentors per firm) throughout the three-year period.

The parliamentary reply further states that a total of 7,500 teachers from 1,800 schools will be trained, with the responsibilities divided geographically. The British Council has been tasked to provide mentors to train teachers in Labuan, Sabah and Sarawak, while Brighton Education Group will train teachers in Kelantan, Terengganu, Pahang, Malacca, Johor and Negeri Sembilan. Meanwhile, SMR HR Group will train teachers in Penang, Perlis, Perak, Kedah and Selangor.

In other words, close to RM270 million is being spent to hire 360 English mentors. This breaks down to RM250,000 a year for each mentor, or an extravagant sum of almost RM21,000 a month.

No matter what explanation MOE gives, there is no way they can justify the absurd amount of money being spent to provide what is essentially a three-years paid working-holiday to 360 native English mentors.

On top of that, based on ground reports and feedback received from teachers undergoing the programme, it would appear that the “mentoring” they receive ranges from only three to four hours a month. This immediately brings into question the efficacy of the mentoring programme, as how is anyone expected to master a language, or any subject for that matter, with only three to four hours’ worth of training a month.

Furthermore, the total expenditure of RM270 million to train 7,500 teachers is equivalent to RM36,000 per teacher over three years. This sum is much more than what it would cost to enrol the same teacher into a properly structured English-language degree programme in a local university. For example, Wawasan Open University offers a Bachelor of Arts (Hons) in English Studies at a total cost of about RM24,000, which is two-thirds the cost of the mentoring programme currently provided by the consultancy firms. Meanwhile, a six-month diploma course in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) would cost only RM4,500 at a local private college.

While the objective of improving the quality of English-language teachers is admirable and should be pursued, there is absolutely no justification for MOE’s penchant for hiring overpaid consultants, especially when cheaper and better options are readily available.

Zairil Khir Johari
Member of Parliament for Bukit Bendera
DAP Assistant National Publicity Secretary

NB: This press statement was released on 26 September 2013 in Kuala Lumpur.

Kami berasa amat hairan membaca maklumbalas Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pendedahan bahawa syarikat perunding McKinsey & Co telah dibayar RM20 juta untuk menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Menurut laporan media, beliau dipetik sebagai berkata, “Saya percaya itu satu kadar yang berpatutan sebenar pasal dalam mana-mana usaha yang kita buat pun, kita memerlukan beberapa pihak yang agak lebih pakar membantu.”[1]

Sememangnya kami tidak menafikan bahawa pandangan, pendapat dan analisa daripada pakar, khususnya pakar pendidikan, adalah diperlukan. Namun begitu, kami mempertikaikan mengapa perunding bukan pakar pendidikan telah dilantik sedangkan kerajaan mempunyai ramai pakar yang mampu melaksanakan tugas tersebut.

Sebagai contoh, laporan akhir PPPM sendiri telah menyenaraikan sumbangan daripada pakar-pakar tempatan, termasuk kajian oleh enam buah universiti awam tempatan, iaitu Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Penguruan Sultan Idris (UPSI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT).

Malah, Kementerian Pendidikan juga telah memperolehi khidmat nasihat antarabangsa daripada pakar-pakar seperti Unesco, yang telah menyediakan laporan terperinci mengenai pembangunan kurikulum, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan, pendidikan guru, latihan dan pendidikan teknik dan vokasional; serta peperiksaan dan pentaksiran murid.

Selain itu, Bank Dunia (World Bank) juga telah menjalankan kajian menyeluruh ke atas perbelanjaan awam (Public Expenditure Review) termasuk sektor pendidikan pada tahun 2011. Pada masa yang sama, Panel Dialog Nasional Pendidikan Malaysia di bawah pimpinan Tan Sri Dato’ Dr Wan Mohd Zahid Mohd Noordin juga telah menyediakan laporan hasil daripada mesyuarat-mesyuarat Townhall yang telah diadakan di 14 negeri.

Pemandu pula melaksanakan Makmal Pendidikan dengan sokongan pasukan NKRA Pendidikan. Makmal tersebut diketuai oleh pakar-pakar tempatan daripada Kementerian Pendidikan termasuk daripada Institut Aminuddin Baki.

Di samping itu, Panel Penilai Bebas Malaysia juga telah ditubuhkan di bawah pimpinan Prof Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak. Panel Penilai Bebas Antarabangsa pula telah ditubuhkan dengan keanggotaan pakar-pakar seperti Dr Andreas Schleicher (Ketua, Analisis dan Indikator, OECD), Dr Byong-Man Ahn (Mantan Menteri Pendidikan Korea Selatan), Prof Michael Fullan (Penasihat Khas kepada Premier dan Menteri Pendidikan Ontaria, Kanada) dan Prof Sing Kong Lee (Pengarah, Institut Pendidikan Kebangsaan, Singapura).

Ketersediaan khidmat nasihat pakar-pakar di atas adalah bukti bahawa Kementerian sudah mempunyai pakar pendidikan yang bukan sahaja mampu tetapi bertaraf antarabangsa. Justeru, mengapa perlunya Kementerian melantik perunding McKinsey dengan jumlah RM20 juta? Adakah ini “berpatutan”?

Tambahan pula, sumbangan sebenar McKinsey – yang bukan pakar dalam bidang pendidikan – adalah tidak jelas kerana tidak disenaraikan langsung dalam laporan PPPM. Jika McKinsey tidak menyumbang dari segi input, adakah peranan mereka itu hanya sekadar menulis laporan sahaja?

Tampaknya, jelas bahawa khidmat perunding McKinsey adalah tidak perlu, bukan sahaja dari segi input malah dari segi penyediaan laporan. Ini kerana Kerajaan mempunyai pelbagai jabatan dan agensi yang tidak kurang kemampuannya, seperti pasukan NKRA dan NKEA Pendidikan (Pemandu), Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan atau EPRD (Education Planning and Research Division), serta Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (Padu) yang ditubuhkan pada bulan April 2012.

Apakah Menteri tidak mempunyai keyakinan pada pakar-pakar dan pegawai-pegawai sendiri untuk menjalankan tugas mereka?

Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

Zairil Khir Johari, Ahli Parlimen Bukit Bendera

NB: This article was originally published in my column on The Malaysian Insider.

Selama 56 tahun, rakyat Malaysia tanpa gagal menyambut satu perayaan yang cukup besar maknanya. Perayaan yang mengingatkan kita betapa berharganya nikmat hidup dalam keadaan bebas daripada cengkaman penjajah.

Dalam pada itu, umum juga menyedari bahawa penghayatan sambutan kemerdekaan bukan sekadar menggantungkan bendera kecil di kenderaan masing-masing, berdiri tegak di dalam pawagam semasa lagu Negaraku dimainkan atau berhimpun menunggu percikan bunga api pada detik 12 tengah malam.

Sebaliknya, kemerdekaan adalah sesuatu usaha pembinaan negara bangsa yang berterusan. Kemerdekaan bererti bahawa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab bersama untuk menentukan corak dan masa depan negara ini. Kemerdekaan bererti bahawa pilihan rakyat menjadi pilihan keramat. Kemerdekaan bererti bahawa setiap insan yang bergelar rakyat dimartabatkan dengan kehidupan yang bermaruah dan peluang untuk menikmati berkongsi kekayaan negara ini.

Namun, walaupun sudah lebih setengah abad kemerdekaan, rakyat makin hidup dalam ketakutan dengan kadar jenayah yang kian meningkat. Hak demokratik pula tercabul apabila pilihan rakyat yang lantang dalam pilihan raya umum tidak berjaya diterjemahkan kepada realiti.

Kesenjangan pendapatan pula makin melebar sehingga negara kita mencatat Pekali Gini (Gini Coefficient) yang tertinggi di Asia Tenggara dan antara yang tertinggi di Asia. Begitu gentingnya jurang antara yang kaya dan miskin, akibat kerangka ekonomi kapitalis kroni yang menguntungkan segelintir elit serta kerabat mereka, sementara 40 peratus rakyat terbawah terpaksa hidup dengan pendapatan purata RM1,500 sebulan seisi rumah.

Yang paling teruk, keharmonian dan kesepaduan antara kaum dan agama makin terancam. Saban hari media arus perdana menyajikan rakyat dengan sentimen-sentimen ekstremis perkauman dan agama, seolah-olah kebencian itu merupakan sifat fitrah masyarakat kita. Apakah yang sudah terjadi dengan matlamat Bangsa Malaysia? Harapan mulia yang pernah diimpikan kini lemas diselubungi dendam kesumat gara-gara politik sempit dan pemimpin dangkal.

Justeru, kita memerlukan pembaharuan yang ketara dalam kancah politik negara kita. Politik lama – politik perkauman dan agama, politik kebencian dan ketakutan – sudah jelas gagal dan perlu dibelakangi. Yang diperlukan adalah keazaman politik baru, iaitu politik bertunjangkan dasar, yang menggalakkan perdebatan serta berjiwa besar. Sekiranya pemimpin politik kita sanggup melakukan perubahan ini, nescaya matlamat Bangsa Malaysia boleh dicapai.

Kita juga memerlukan kerangka ekonomi baru yang mampu mengagihkan kekayaan dengan lebih saksama. Bantuan sosial, pendidikan dan juga ekonomi harus diberikan – tetapi kepada mereka yang perlu dan bukan kepada mereka yang bergelar kroni. Ini tidak akan tercapai selagi sistem ekonomi berdasarkan perkauman tidak dapat diganti dengan sistem yang menyasarkan golongan yang paling memerlukan bantuan tanpa mengira kaum dan agama.

Akhir sekali, kunci kepada pembinaan Bangsa Malaysia terletak dalam sistem pendidikan. Pada masa kini, sistem pendidikan yang seharusnya menyatukan rakyat tampaknya semakin jauh daripada sasarannya. Menurut laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025,  enrolmen murid bukan Melayu di Sekolah Kebangsaan (SK) hanya 6 peratus manakala enrolmen murid bukan Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) mencapai 12%. Statistik ini seolah-olah menyatakan SJKC lebih bersifat “kebangsaan” berbanding SK dari segi komposisi kaum. Sudah tentu, ia juga menonjolkan kegagalan kerajaan untuk menjadikan jurusan Sekolah Kebangsaan sebagai pilihan utama masyarakat.

Oleh itu, sudah tiba masanya kita memikirkan kembali bagaimana untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai pemudahcara perpaduan nasional tanpa mengabaikan kepentingan mana-mana pihak.

Bagi saya, satu-satunya cara adalah melalui proses disentralisasi dalam sistem pendidikan. Saya percaya, kita harus mengagihkan tanggungjawab dan peranan utama dalam pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholders), yakni ibu bapa, guru-guru, murid-murid serta masyarakat tempatan.

Sejauh mana yang mungkin, campurtangan politik harus dielakkan. Ini kerana secara lazimnya politik itu menjadi punca segala masalah, sepertimana yang sudah berulang kali kita alami sepanjang sejarah kita (memori yang paling segar kes PPSMI yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi kehendak seorang pemimpin).

Sesudah 56 tahun bergelar Merdeka, besar harapan saya agar 56 tahun yang akan datang tidak akan menampakkan kegagalan impian dan harapan nenek moyang kita yang telah banyak berkorban demi mewariskan negara yang megah, maju dan saksama.

Maka, janganlah kita sia-siakan usaha mereka. Sebaliknya, marilah kita meneruskan agenda kemerdekaan dengan mengukuhkan lagi batu asas kenegaraan kita dan mendirikan rangka ekonomi, siasah dan pendidikan yang teguh bagi penjalinan Bangsa Malaysia pada suatu hari kelak.

NB: This article was originally published in Roketkini.com.

Polemik PTPTN harus dibaca bersama dengan kualiti pendidikan tinggi negara, kerana pemahaman isu ini secara berasingan hanya akan menyebabkan kita menyalahkan para graduan dan mengutuk mereka sebagai golongan yang tidak tahu bersyukur serta lari daripada tanggungjawab membayar hutang. Kita juga akan gagal mencermati bahawa para graduan sebenarnya merupakan mangsa kecurangan sistem pendidikan negara ini.

Sebagai mengiringi penggubalan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta pada tahun 1996, skim pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah diperkenalkan pada tahun seterusnya. Ekoran daripada itu, alam pengajian tinggi di Malaysia telah menampakkan percambahan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dengan begitu pesat. Setakat 30 November 2012, terdapat sejumlah 478 buah IPTS yang diperincikan kepada 37 universiti swasta, 20 kolej universiti swasta, tujuh kampus cawangan universiti luar negara dan 414 kolej swasta di negara ini.

Memang tidak dinafikan, ketersediaan pinjaman PTPTN sekaligus membuka pintu pengajian tinggi kepada ramai pelajar yang dahulunya tidak mampu dari segi kewangan. Namun pada masa yang sama, ia juga memberi ruang kepada kolej-kolej swasta untuk mengambil kesempatan ke atas kemudahan tersebut.

Akibat proses permohonan dan pemberian pinjaman PTPTN yang begitu mudah dan longgar (lulus SPM dengan 1 kredit atau kelayakan yang setaraf dengannya untuk kursus sijil dan lulus SPM dengan 3 kredit atau kelayakan yang setaraf dengannya untuk kursus diploma), jumlah kemasukan siswazah pun meningkat dengan mendadak.

Akan tetapi, gara-gara lambakan graduan ini, beberapa masalah telah muncul. Pertamanya, bilangan graduan yang dihasilkan adalah melebihi kehendak pasaran, suatu masalah yang pernah diakui oleh mantan Menteri Pengajian Tinggi Dato’ Seri Khaled Nordin.

Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2007 yang bertajuk “Malaysia and the Knowledge Economy: Building a World-Class Higher Education System”, wujud kesenjangan di antara pembekalan dan permintaan (supply and demand) dalam pasaran kerja untuk graduan, di mana lebihan keluaran graduan berbanding pekerjaan yang sedia ada telah mengakibatkan fenomena pengangguran di negara kita.

Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, walaupun kadar pengangguran negara secara keseluruhannya adalah rendah (3.3 peratus setakat Mei 2013), kadar pengangguran dalam kalangan anak muda adalah tinggi, iaitu 10.3 peratus. Malah, kadar ini adalah lebih tinggi berbanding negara-negara jiran seperti Thailand (2.8 peratus) dan Singapura (6.7 peratus).

Pun begitu, angka ini tidak meliputi kadar “youth underemployment”, ataupun fenomena di mana anak muda terpaksa menerima jawatan dan tangga gaji yang lebih rendah berbanding kelayakannya. Di Malaysia, kadar ini adalah 15.1 peratus, sementara peratusan pemegang ijazah yang terpaksa bekerja dalam jawatan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah adalah 21 peratus. Dengan kata lain, setiap satu daripada lima graduan di negara kita tidak berjaya mendapat kerja dan gaji yang setimpal.

Pastinya, sebilangan besar daripada graduan yang terpaksa menderita dengan pengangguran merupakan produk IPTS. Ini kerana peningkatan enrolmen pelajar IPTS adalah lebih ketara berbanding IPTA. Sebagai contoh, jumlah kemasukan pelajar IPTA telah meningkat daripada 310,000 pada tahun 2005 kepada 372,000 menjelang tahun 2010. Bagi IPTS pula, jumlahnya telah meningkat daripada 337,000 kepada 466,000. Tambahan pula dengan keadaan ekonomi yang kurang memberangsangkan, di mana purata pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) hanya mencatat 4.64 peratus sejak tahun 2000 hingga 2013, masalah pasaran pekerjaan ini dijangka akan berterusan.

Selain pembekalan graduan yang terlebih banyak berbanding ketersediaan peluang pekerjaan, dasar pendidikan swasta negara kita juga mendorong kepada penjanaan graduan yang kurang berkualiti, khususnya daripada IPTS. Ini disebabkan bukan sahaja oleh kemasukan pelajar-pelajar yang kurang layak, tetapi juga oleh kelemahan tenaga pengajar IPTS.

Menurut statistik Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2010, 50 peratus daripada staf akademik IPTS hanya mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dan ke bawah. Nisbah pelajar IPTS kepada staf akademik berkelulusan PhD pula adalah 221:1 ataupun 221 pelajar kepada seorang PhD. Bagi nisbah fakulti berkelulusan sarjana dan ke atas kepada pelajar pula, kadarnya adalah 21:1. Secara lazimnya, nisbah yang lagi rendah adalah lebih afdal (Oxford mempunyai nisbah pelajar kepada fakulti 5:1 sementara Harvard mempunyai nisbah 7:1). Oleh itu, persoalan muncul – adakah IPTS-IPTS di negara kita mempunyai tenaga pengajar yang layak dan mencukupi untuk menjamin pendidikan berkualiti tinggi bagi semua pelajarnya?

Dalam konteks ini, cadangan kerajaan untuk menyenaraihitamkan graduan-graduan yang tidak membayar balik pinjaman PTPTN dalam Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) adalah kurang wajar. Walaupun cadangan tersebut tidak akan diteruskan buat masa kini, kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa IPT di negara kita, khasnya IPTS, telah gagal menghasilkan graduan yang memiliki kebolehpasaran yang secukupnya.

Jelas, dasar pendidikan tinggi negara serta skim pinjaman PTPTN tampaknya lebih bertujuan untuk menguntungkan pengusaha kolej swasta dan bukan untuk memastikan pembinaan modal insan yang berdaya saing. Dalam erti kata lain, bidang pengajian tinggi sudah menjadi perniagaan komersial yang lumayan, di mana kualiti pengajaran dianggap sebagai matlamat sekunder. Yang paling tidak adil, para pengusaha IPTS tidak perlu menanggung sebarang risiko dan tanggungjawab untuk memastikan graduan mereka menepati keperluan pasaran kerja, bahkan terus mengaut keuntungan.

Justeru, adakah patut kita salahkan graduan-graduan kita yang dibebani bayaran hutang, sedangkan mereka tidak berjaya mencari pekerjaan yang selaras dengan kelulusan mereka akibat kecurangan sistem pendidikan tinggi negara kita?

NB: This press statement was released on 25 July 2013 in Kuala Lumpur.

I refer to the article “Kamalanathan: YTLC equipped for 1BestariNet project” in yesterday’s edition of The Edge Financial Daily. In an interview with the daily, Deputy Education Minister P Kamalanathan was quoted as saying that YTL Communications Sdn Bhd, a subsidiary of YTL Power International Bhd, is “well equipped to undertake the 1BestariNet and Chromebook (laptop) supply projects” because they offer more “cost advantage” and “value-add” for the project.

In the interview, Kamalanathan also goes on to question, “why would we ask two or three people to do the job when we can have only one person to do it?”

It is very unfortunate that the Deputy Minister appears to have missed the forest for the trees. I am not against the best supplier winning the job, but my contention is whether the supplier who won is indeed the best available option considering the scale of the project and the billions of public funds involved. Therefore, I once again raise the question of cost-efficiency as well as public interest.

Are YTL’s Chromebooks the most cost-efficient?

In the referred article, the price of the Chromebooks is stated as RM1,255 per unit (although the Parliamentary reply I received from the Deputy Minister had stated RM1,200). The Ministry of Education has ordered 116,399 units, which will be housed in 2,839 “mobile labs” that will be constructed in 2,002 schools around the country.

At the same time, it is also explained that the mobile labs, which hosts 41 Chromebooks per lab, will cost RM86,000 in total (or RM86,700 according to Deputy Finance Minister Datuk Ahmad Maslan’s Parliamentary reply). Now, if each Chromebook costs RM1,255 per unit, then the cost of 41 units amounts to RM51,455, which is less than the stated cost of RM86,000 per lab. Presumably, the balance RM34,545 is to pay for the cost of the other peripherals of the mobile lab, such as the “portable storage and charging trolleys equipped with WiFi”.

Hence, it means that the RM1,255 price tag is not inclusive of other peripherals but simply for the Chromebooks themselves. If that is the case, then it is a very high price to pay!

I have previously made a comparison of retail prices of Chromebook WiFis not only in Malaysia but also around the world, as per below:

Country

Cost

Model

Malaysia

RM988

Samsung Wi-Fi

United States/Canada

RM633

Acer C7 Wi-Fi

RM792

Samsung Wi-Fi

Australia

RM952

Acer C7 Wi-Fi

RM1,111

Samsung Wi-Fi

United Kingdom

RM943

Acer C7 Wi-Fi

RM1,085

Samsung Wi-Fi

Table 1: Prices of Chromebook WiFi worldwide

As can be observed, not a single Chromebook WiFi model comes close to the RM1,255 price that the Ministry has bought them for. In fact, one would expect that the Ministry would have been able to purchase the Chromebooks for, at the very least, less than the Malaysian retail price, considering the huge volume of quantity involved. Yet, the Government appears to be paying a premium.

Is the 1BestariNet project a way for YTL to fund their expansion?

The entire project entails not only the Chromebooks, but also a Virtual Learning Environment (VLE) platform as well as high-speed broadband Internet service in each school. The Internet portion of the project is called 1BestariNet, and is valued at RM663 million for a 2.5 year contract beginning January 2012.

In order to provide Internet, YTL will undertake the construction of infrastructure located on school grounds, as revealed by Kamalanathan who said that YTL will “erect its own transmission towers and build mobile labs as part of the contract.” As at 31 May 2013, 1,503 transmission towers or customer premises equipment (CPE) have been completed.

Here is where the project becomes highly questionable. YTL, which is an Internet Service Provider through their YES 4G product, will in essence be installing transmission towers in schools all over the country. This will effectively allow them to use these towers to expand their YES 4G broadband services for additional commercial gain. This fact was conceded by YTL director Yeoh Seok Hong in a report by fz.com on 10 May 2013, where he was quoted as saying that the “towers going up at the schools won’t just provide wireless Internet connectivity at the school, but in surrounding areas too.”

If that is the case, then there is an obvious case of conflict of interest, whereby taxpayers and public schools are effectively funding the commercial expansion of YTL’s YES 4G network in the name of promoting E-Learning.

Therefore, not only is the price of YTL’s Chromebooks questionable, but the entire 1BestariNet project appears to be serving corporate interests at the expense of the public good. To answer the Deputy Minister’s question: it is perfectly fine for one person to do the job provided that one person is offering the best deal in the public interest, something which does not appear to be the case here.

Zairil Khir Johari, Member of Parliament for Bukit Bendera

NB: This press statement was released on 18 July 2013 in Kuala Lumpur.

Earlier this week, I revealed how YTL Corporation Bhd and its subsidiaries have been awarded a lucrative monopoly over a series of ambitious ICT projects by the Ministry of Education aimed at digitising our entire school system by providing laptops for every student, an e-learning platform and high-speed broadband in every school.

The three major projects that have been awarded to YTL are as follows:

 1. High-speed 4G broadband under the 1BestariNet programme to all schools (RM663 million for a contract of 2.5 years);
 2. A Virtual Learning Environment (VLE) platform for teachers, students and parents (RM250.5 million for fixed-term licensing fees and RM262.8 million for management and maintenance costs); and
 3. Chromebooks under the 1 Student 1 Device programme (RM139.6 million for an initial order of 116,399 units at a cost of RM1,200 per unit).

I have also raised questions regarding the rationale for awarding YTL a blanket monopoly over the above programmes, in view of the fact that YTL is neither a known specialist in the field of education nor a manufacturer or supplier of computer hardware. In fact, I have shown that the price of Chromebooks supplied by YTL appear to be more expensive than similar units available for retail, despite the large quantity ordered.

Yesterday, I questioned the efficacy of the VLE platform, and pointed out some examples in the UK where similar VLE projects have not produced desired results, especially in cases where teachers are unable to fully implement the system as intended. This raises the question of whether our own teachers are able to utilise and teach with the VLE, bearing in mind that the PPSMI (Teaching and Learning of Mathematics and Science in English) policy had failed miserably because our teachers lacked competency in English.

As for the 1BestariNet project, I received a Parliamentary reply stating that it entails the installation of high-speed broadband based on 4G technology, with a minimum speed of 4Mbps to 20Mbps, covering 9,889 schools throughout the country. As at 5 June 2013, 7,139 schools have already been equipped with 1BestariNet. The cost of the project is RM663 million for a contract lasting two years and six months beginning January 2012, of which RM463 million or 69% has been disbursed.

The rollout of 1BestariNet also includes the erection of telecommunications towers in and around school compounds. As at 31 May 2013, 1,503 1BRIS (1BestariNet Receiver Integrated System) towers have been built and are in operation, while 281 have been built but not yet operational. 53 1BRIS towers are still under construction.

The installation of these telecommunications towers raises quite a few questions. According to a report by fz.com on 10 May 2013, YTL director Yeoh Seok Hong is quoted as saying that the “towers going up at the schools won’t just provide wireless Internet connectivity at the school, but in surrounding areas too.” In other words, YTL will effectively be able to use these towers to offer their YES 4G broadband services to residents in the surrounding community.

If that is the case, then it is necessary for the Ministry of Education to explain the following:

 1. Are taxpayers effectively funding the commercial expansion of YTL’s YES 4G network?
 2. Why is YTL allowed to generate additional profits from infrastructure installed on school premises and meant for educational use?
 3. Will YTL be charged a fee for using school land for commercial purposes?

The Ministry must immediately answer the above questions. If true, then this scandal has taken cronyism to a whole new level. Not only does YTL stand to benefit from a multi-billion ringgit sweetheart deal to supply products and services at a premium, but they may have also very shrewdly found a way to fund their commercial infrastructure expansion across the country at the expense of the taxpayer!

Zairil Khir Johari, Member of Parliament for Bukit Bendera

Adakah 1BestariNet merupakan cara menggunakan wang pembayar cukai bagi membiayai pengembangan infrastruktur 4G YTL di seluruh negara?

Awal minggu ini, saya telah mendedahkan bagaimana YTL Corporation Bhd dan anak syarikatnya diberikan monopoli lumayan ke atas siri projek ICT milik Kementerian Pendidikan yang kononnya bertujuan untuk mendigitalkan keseluruhan sistem sekolah negara ini dengan menyediakan komputer riba untuk setiap pelajar, satu pelantar e-pembelajaran serta jalur lebar berkelajuan tinggi di setiap sekolah.

Tiga projek utama yang dianugerahkan kepada YTL adalah sebagaimana berikut:

 1. Pemasangan jalur lebar 4G berkelajuan tinggi di bawah program 1BestariNet ke semua sekolah (RM663 juta bagi kontrak 2.5 tahun);
 2. Pelantar Pembelajaran Maya (VLE) untuk guru-guru, pelajar dan ibu bapa (RM250.5 juta untuk yuran pelesenan bagi suatu jangka masa tetap dan RM262.8 juta bagi kos pengurusan dan penyelenggaraan); dan
 3. Pembekalan komputer riba Chromebook di bawah program “1 Student 1 Device” (RM139.6 juta untuk tempahan 116,399 unit permulaan pada kos RM1,200 setiap unit).

Saya juga telah menimbulkan persoalan mengenai rasional penganugerahan monopoli penuh kepada YTL, memandangkan hakikatnya YTL bukan pakar dalam bidang pendidikan atau pengeluar mahupun pembekal perkakasan komputer. Malah, saya telah membentangkan bagaimana harga Chromebook yang dibekalkan oleh YTL adalah lebih mahal berbanding harga pasaran runcit bagi unit yang sama, walaupun jumlah tempahan adalah begitu besar.

Semalam, saya mempersoalkan keberkesanan pelantar VLE, dan menunjukkan beberapa contoh di UK di mana projek-projek VLE yang serupa tidak membuahkan hasil yang dikehendaki, khususnya dalam kes di mana guru-guru tidak dapat melaksanakan sepenuhnya sistem dengan cara yang paling afdal. Ini menimbulkan persoalan sama ada guru-guru kita sendiri dapat mengguna dan mengajar dengan VLE itu. Saya pasti, ramai yang masih mengingati bagaimana dasar PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris) telah gagal kerana guru-guru kita tidak mempunyai kecekapan dalam bahasa Inggeris.

Bagi projek 1BestariNet, saya menerima jawapan Parlimen yang menyatakan projek ini melibatkan pemasangan jalur lebar berkelajuan tinggi berasaskan teknologi 4G, dengan kelajuan minimum 4Mbps sehingga 20Mbps, yang meliputi 9,889 buah sekolah di seluruh negara. Pada 5 Jun 2013, 7,139 sekolah telah pun dilengkapi dengan 1BestariNet. Projek ini bakal menelan belanja sebanyak RM663 juta bagi tempoh kontrak dua tahun enam bulan bermula Januari 2012, di mana RM463 juta ataupun 69% sudah pun dibayar.

Perlaksanaan 1BestariNet juga mecakupi pembinaan menara telekomunikasi di dalam dan sekitar kawasan sekolah. Pada 31 Mei 2013, 1,503 menara 1BRIS (1BestariNet Receiver Integrated System) telah dibina dan telah mula beroperasi, sementara 281 telah dibina tetapi belum beroperasi. 53 menara 1BRIS masih dalam pembinaan.

Pemasangan menara telekomunikasi ini menimbulkan beberapa soalan. Menurut laporan oleh fz.com pada 10 Mei 2013, Pengarah YTL Yeoh Seok Hong dipetik sebagai berkata bahawa “menara yang didirikan di sekolah-sekolah bukan sahaja akan menyediakan sambungan Internet tanpa wayar di sekolah, tetapi di kawasan sekitar juga.” Dalam erti kata lain, YTL dapat memanfaatkan menara ini untuk menawarkan perkhidmatan jalur lebar YES 4G mereka kepada masyarakat sekitar.

Sekiranya begitu, maka Kementerian Pendidikan perlu menjelaskan perkara berikut:

 1. Adakah wang pembayar cukai digunakan untuk tujuan pengembangan komersial rangkaian 4G YES YTL?
 2. Mengapa YTL dibenarkan mengaut keuntungan tambahan daripada infrastruktur yang dipasang di atas kawasan sekolah bagi kegunaan pendidikan?
 3. Adakah YTL akan dikenakan bayaran untuk menggunakan tanah sekolah untuk tujuan komersial?

Pihak Kementerian harus menjawab soalan-soalan di atas dengan segera. Sekiranya benar, maka skandal ini akan memberi makna baru kepada istilah kronisme. YTL bukan sahaja boleh mendapat manfaat daripada perjanjian berbilion ringgit yang sangat menguntungkan ini, tetapi mereka juga telah berjaya mencari jalan licik untuk mengembangkan infrastruktur komersial mereka ke serata negara dengan pembiayaan wang pembayar cukai!

Zairil Khir Johari, Ahli Parlimen Bukit Bendera

NB: This press statement was released on 18 July 2013 in Kuala Lumpur.

According to official ministerial replies to my Parliamentary questions, YTL Corporation Bhd and its subsidiaries appear to have hit a jackpot by means of a monopoly over the Ministry of Education’s ambitious ICT projects, as follows:

 1. High-speed 4G broadband under the 1BestariNet programme to all schools (RM663 million for a contract of 2.5 years);
 2. A Virtual Learning Environment (VLE) platform for teachers, students and parents (RM250.5 million for fixed-term licensing fees and RM262.8 million for management and maintenance costs); and
 3. Chromebooks under the 1 Student 1 Device programme (RM139.6 million for an initial order of 116,399 units at a cost of RM1,200 per unit).

I have previously questioned the rationale for awarding YTL a blanket monopoly over the entire package of programmes, including the supply of Chromebooks which would amount to RM6.6 billion for 5.5 million units. I have also pointed out that the price of Chromebooks as supplied by YTL appears to be higher than the prevailing market rates, despite ordering such a large quantity.

I would now like to focus attention onto the Virtual Learning Environment (VLE) platform, which is an e-learning tool that will be used by schools, teachers, students, parents and basically anyone assigned with an ID and password. The VLE is an online platform that will provide virtual access to classes, class content, homework and other resources.

According to a Parliamentary reply I received on 9 July 2013, the VLE package that will be supplied by YTL will entail 10,000 instances encompassing 5.5 million students, 500 thousand teachers and 4.5 million parents or guardians.

The VLE is certainly an innovation, and if implemented well, would no doubt enrich the education experience of students and teachers exposed to it. It is also not new, as it has been in use in many countries around the world, from the United Kingdom to South Korea. However, the real question is, are Malaysian schools and teachers prepared to implement it? This applies not only in terms of their capability to use and teach with the VLE, but also in terms of their mind-set and willingness to embrace new technology.

Often, the problem with adopting new technology such as the VLE is not so much its technical aspect (which can be learnt), but whether the professionals in the field, in this case being teachers, are prepared to completely change their approach to teaching, as would be required. In other words, it is not a question of technology, but a question of pedagogy.

In fact, a 2009 report titled “Virtual learning environments: an evaluation of their development in a sample of educational settings” by the UK’s Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted) has revealed that many schools and colleges which have adopted VLEs have not appeared to make much progress.

For example, the report states that although a lot of effort was made in introducing VLEs, their positive impact on learning is “not yet obvious”. From a sample of 34 schools surveyed, just over half of the comments regarding VLEs were positive, while the rest were cautious. It is also noted that VLEs were “not yet significantly helping learning”.

The report also goes on to stress that the effectiveness of VLEs depended very much on the enthusiasm of the teacher. While the report did note that a good grasp of information technology was not critical to the efficacy of VLEs, the e-learning tool is not particularly useful unless the teachers were confident and creative in developing materials via the VLE for use amongst their students.

In summary, it all boils down to the teachers. And lest we forget, our Malaysian education system has yet to recover from the PPSMI (Teaching of Science and Maths in English) policy fiasco, which was doomed to fail from the beginning considering that the Ministry failed to recognise the fact that our teachers lacked basic proficiency in English.

Bearing in mind that the VLE would require extensive training for teachers not only in equipping them with the technical know-how but also in transforming their teaching methods, I fear that the Ministry of Education’s grand ambitions for an e-learning environment will not translate into the revolution they are hoping for but instead end up as another multi-billion ringgit white elephant (albeit a virtual one).

Zairil Khir Johari, Member of Parliament for Bukit Bendera

Adakah program e-pembelajaran YTL merupakan revolusi pendidikan Malaysia atau satu lagi bakal projek gajah putih?

Menurut jawapan rasmi Menteri kepada soalan-soalan Parlimen saya, YTL Corporation Bhd dan anak syarikatnya kelihatan mendapat durian runtuh apabila dikurniakan monopoli dalam projek besar Kementerian, seperti berikut:

 1. Pemasangan jalur lebar 4G berkelajuan tinggi di bawah program 1BestariNet ke semua sekolah (RM663 juta bagi kontrak 2.5 tahun);
 2. Pelantar Pembelajaran Maya (VLE) untuk guru-guru, pelajar dan ibu bapa (RM250.5 juta untuk yuran pelesenan bagi suatu jangka masa tetap dan RM262.8 juta bagi kos pengurusan dan penyelenggaraan); dan
 3. Pembekalan komputer riba Chromebook di bawah program “1 Student 1 Device” (RM139.6 juta untuk tempahan 116,399 unit permulaan pada kos RM1,200 setiap unit).

Sebelum ini, saya mempersoalkan rasional menganugerahkan YTL dengan monopoli keseluruhan projek, termasuk membekalkan Chromebooks yang akan berjumlah RM6.6 bilion bagi 5.5 juta unit. Saya juga telah menunjukkan harga Chromebooks seperti yang dibekalkan oleh YTL lebih tinggi daripada kadar pasaran semasa, meskipun jumlah pesanan itu dalam kuantiti yang besar.

Saya kini ingin menumpukan perhatian ke Pelantar Pembelajaran Maya (VLE) yang merupakan satu alat e-pembelajaran yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah, guru, murid, ibu bapa dan sesiapa yang diberikan dengan ID dan kata laluan. VLE adalah platform dalam talian yang akan menyediakan akses kepada kelas maya, mata pelajaran, kerja rumah dan sumber-sumber lain.

Menurut jawapan Parlimen yang saya terima pada 9hb Julai 2013, pakej VLE yang akan dibekalkan oleh YTL akan melibatkan 10,000 instances yang merangkumi 5.5 juta murid, 500 ribu guru dan 4.5 juta ibu bapa atau penjaga.

VLE sudah pasti satu inovasi, dan jika dilaksanakan dengan baik, tidak syak lagi akan memperkayakan pengalaman pendidikan murid dan guru-guru yang terdedah kepadanya. Program ini juga bukan baru, kerana telah digunakan di banyak negara di seluruh dunia, dari United Kingdom hingga Korea Selatan. Walau bagaimanapun, persoalan sebenar ialah, adakah sekolah dan guru-guru di Malaysia bersedia untuk melaksanakannya? Persoalan ini bukan sahaja dari segi kemampuan mereka untuk menggunakan dan mengajar dengan VLE, tetapi juga dari segi pemikiran dan kesanggupan untuk menerima pakai teknologi baru.

Seringkali, masalah dengan penggunaan teknologi baru seperti VLE bukanlah berkenaan aspek teknikal (yang boleh dipelajari), tetapi sama ada golongan profesional dalam bidang ini, dalam kes ini guru, bersedia untuk mengubah sepenuhnya pendekatan pengajaran, yang akan dikehendaki. Dalam erti kata lain, ini bukan soal teknologi, tetapi soal pedagogi.

Malah, satu laporan bertajuk “Virtual learning environments: an evaluation of their development in a sample of educational settings”  oleh Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted) di UK mendapati murid yang terdedah dengan teknologi ini tidak menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan.

Sebagai contoh, laporan itu menyatakan, walaupun banyak usaha telah dibuat dalam memperkenalkan VLE, kesan positif terhadap pembelajaran “belum jelas”. Daripada sampel sebanyak 34 sekolah-sekolah yang dikaji,  hanya separuh daripada komen mengenai VLE adalah positif, manakala selebihnya lebih berhati-hati. Laporan ini juga menyatakan bahawa VLE “tidak ketara membantu pembelajaran”.

Laporan itu juga seterusnya menekankan bahawa keberkesanan VLE amat bergantung  kepada semangat guru. Walaupun laporan itu menyatakan kefahaman baik terhadap teknologi maklumat tiada hubungan langsung dengan keberkesanan VLE, alat e-pembelajaran ini tidak berguna kecuali guru-guru yakin dan kreatif dalam membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran melalui VLE untuk digunakan dalam kalangan murid mereka.

Secara ringkasnya, tekanan besar adalah kepada guru-guru. Dan jangan kita lupa, sistem pendidikan kita di Malaysia masih belum pulih daripada PPSMI (Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris), kemelut dasar yang telah ditakdirkan untuk gagal dari awal memandangkan Kementerian gagal menyedari hakikat bahawa guru-guru kita tidak mempunyai asas penguasaan Bahasa Inggeris yang kukuh.

Menginsafi bahawa VLE akan memerlukan latihan yang banyak untuk guru-guru bukan sahaja dalam melengkapkan mereka dengan pengetahuan teknikal tetapi juga dalam mengubah kaedah pengajaran mereka, saya amat khuatir cita-cita besar Kementerian Pendidikan untuk mewujudkan persekitaran e-pembelajaran tidak akan diterjemahkan kepada revolusi pendidikan yang diharapkan tetapi berakhir sebagai satu lagi projek gajah putih yang melibatkan kerugian berbilion-bilion ringgit.

Zairil Khir Johari, Ahli Parlimen Bukit Bendera

NB: This press statement was released on 16 July 2013 in Kuala Lumpur.

In my statement yesterday, I have revealed that YTL Corporation Bhd and its subsidiaries have been awarded a monopoly over a host of lucrative projects by the Ministry of Education to provide:

 1. High-speed 4G broadband under the 1BestariNet programme to all schools (RM663 million for a contract of 2.5 years);
 2. A Virtual Learning Environment (VLE) platform for teachers, students and parents (RM250.5 million for fixed-term licensing fees and RM262.8 million for management and maintenance costs); and
 3. Chromebooks under the 1 Student 1 Device programme (RM139.6 million for an initial order of 116,399 units at a cost of RM1,200 per unit).

I have also noted how most of the above costs will be recurring, in particular licensing costs and maintenance costs. At the same time, I also highlighted that the purchase of Chromebooks is set to cost the Ministry a bomb, bearing in mind that Education Minister and Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin has publicly promised to provide one laptop to each student in the country under the 1 Student 1 Device programme. This amounts to a whopping RM6.6 billion for 5.5 million students, at a price of RM1,200 per unit, a price revealed to me in my Parliamentary reply.

I would now like to question the cost-efficiency of the proposed purchase of Chromebooks. Chromebooks are laptops based on cloud computing, which means each unit is not user-specific. In other words, users can login using any Chromebook to access their information and files, which are kept on a “cloud” or a remote server. The Parliamentary reply I received on 8 July 2013 states that the Ministry intends to begin the rollout of Chromebooks next year.

According to a Ministry guideline on the supply of Chromebooks[1], schools will be supplied with either a Chromebook Samsung or Chromebook Acer with Wi-Fi capabilities. A quick check on retail prices reveal that a Chromebook Samsung with Wi-Fi capability sells for RM988 in Malaysia, while one with in-built 4G retails for RM1,299. In fact, these prices are slightly higher than the cost of similar units worldwide, as per my comparison below.

Country

Cost

Model

Malaysia

RM988

Samsung Wi-Fi

RM1,299

Samsung 4G

United States/Canada

RM633

Acer C7 Wi-Fi

RM792

Samsung Wi-Fi

Australia

RM952

Acer C7 Wi-Fi

RM1,111

Samsung Wi-Fi

United Kingdom

RM943

Acer C7 Wi-Fi

RM1,085

Samsung Wi-Fi

Table 1: Prices of Chromebooks worldwide

Therefore, the question begs, why is the Ministry paying RM1,200 for a Samsung Wi-Fi unit when the same unit retails for only RM988? Surely the Ministry would be able to get a substantial discount considering that it is ordering 116,399 units with a view to buy 5.4 million more in line with the 1 Student 1 Device programme?

At the same time, wouldn’t the Ministry have been able to get a better deal if they were to buy the Chromebooks directly from the manufacturers, i.e. Samsung or Acer?

In response to my question in Parliament yesterday regarding the rationale for awarding YTL a monopoly over the three projects, Deputy Finance Minister Datuk Ahmad Maslan stated that it was more economical to use Chromebooks than to build new computer labs in schools. He informed Parliament that the use of Chromebooks comes to about RM86,700 per classroom, which is cheaper than the RM150,000 it would cost to build a normal computer lab.

If that is the case, then would it not be even cheaper if the Government had sourced for the Chromebooks directly from the manufacturers, rather than paying a premium through YTL, which is neither a computer manufacturer nor distributor?

Zairil Khir Johari, Member of Parliament for Bukit Bendera

Adakah Kementerian Pendidikan membayar YTL lebih tinggi daripada kadar pasaran untuk Chromebook?

Dalam satu kenyataan saya semalam, saya telah mendedahkan bahawa YTL Corporation Bhd dan anak syarikatnya telah dianugerahkan monopoli ke atas pelbagai projek yang menguntungkan oleh Kementerian Pendidikan bagi:

 1. Pemasangan jalur lebar 4G berkelajuan tinggi di bawah program 1BestariNet ke semua sekolah (RM663 juta bagi kontrak 2.5 tahun);
 2. Pelantar Pembelajaran Maya (VLE) untuk guru-guru, pelajar dan ibu bapa (RM250.5 juta untuk yuran pelesenan bagi suatu jangka masa tetap dan RM262.8 juta bagi kos pengurusan dan penyelenggaraan); dan
 3. Pembekalan komputer riba Chromebook di bawah program “1 Student 1 Device” (RM139.6 juta untuk tempahan 116,399 unit permulaan pada kos RM1,200 setiap unit).

Saya juga telah menyatakan bagaimana sebahagian besar daripada kos di atas akan berulang, khususnya kos pelesenan dan penyelenggaraan. Pada masa yang sama, saya juga menegaskan bahawa pembelian Chromebook merupakan bom jangka kepada Kementerian, kerana Menteri Pendidikan yang juga Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah secara terbuka berjanji untuk menyediakan satu komputer riba kepada setiap murid di negara ini di bawah program “1 Student 1 Device”. Ini bermakna kos keseluruhan akan mencecah RM6.6 bilion bagi kesemua 5.5 juta murid pada harga RM1,200 setiap unit, iaitu harga yang dinyatakan kepada saya dalam jawapan Parlimen.

Saya kini ingin mempersoalkan kecekapan kos pembelian yang dicadangkan untuk Chromebook tersebut. Chromebook adalah komputer riba berdasarkan pengkomputeran awan (cloud computing), yang bermakna setiap unit bukan untuk pengguna unik. Dalam erti kata lain, pengguna boleh login menggunakan mana-mana Chromebook untuk mencapai maklumat dan fail-fail mereka, yang disimpan dalam “awan” atau pelayan jauh (remote server). Jawapan Parlimen yang saya terima pada 8 Julai 2013 menyatakan bahawa pihak Kementerian bercadang untuk memulakan pelancaran Chromebook tahun depan.

Menurut garis panduan Kementerian, berkenaan dengan pembekalan Chromebook[2], sekolah-sekolah akan dibekalkan sama ada Chromebook Samsung atau Chromebook Acer, kedua-duanya dilengkapi dengan Wi-Fi. Semakan awal saya pada harga runcit mendedahkan bahawa Samsung Chromebook dengan Wi-Fi dijual pada harga RM988 di Malaysia, manakala unit dengan 4G dijual pada harga runcit RM1,299. Malah, harga ini adalah lebih tinggi daripada kos unit yang sama di seluruh dunia, berdasarkan perbandingan yang saya lakukan di bawah:

Negara

Kos

Model

Malaysia

RM988

Samsung Wi-Fi

RM1,299

Samsung 4G

Amerika Syarikat/Kanada

RM633

Acer C7 Wi-Fi

RM792

Samsung Wi-Fi

Australia

RM952

Acer C7 Wi-Fi

RM1,111

Samsung Wi-Fi

United Kingdom

RM943

Acer C7 Wi-Fi

RM1,085

Samsung Wi-Fi

Jadual 1: Harga Chromebook di seluruh dunia

Oleh itu, persoalan timbul mengapa Kementerian membayar RM1,200 untuk Samsung Wi-Fi apabila unit yang sama dijual hanya pada harga RM988? Malah, pastinya Kementerian akan mendapat diskaun yang besar dengan pesanan berjumlah 116,399 unit dan bakal membeli lagi 5.4 juta unit lebih sejajar dengan program “1 Student 1 Device”?

Pada masa yang sama, tidakkah Kementerian akan mendapatkan tawaran yang lebih baik jika mereka membeli Chromebook terus daripada pengeluar, sama ada Samsung atau Acer?

Dalam kenyataan balas kepada soalan saya di Parlimen semalam mengenai rasional penganugerahan ketiga-tiga projek tersebut kepada YTL, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan berkata bahawa penggunaan Chromebook adalah lebih menjimatkan berbanding kos pembinaan makmal komputer yang baru di sekolah. Beliau telah memaklumkan bahawa penggunaan Chromebook akan menelan belanja RM86,700 setiap kelas, berbanding kos sebanyak RM150,000 untuk membina makmal komputer biasa.

Sekiranya begitu, tidakkah ia lebih menjimatkan jika Kerajaan membeli Chromebook secara langsung daripada pengeluarnya, berbanding kos yang lebih mahal melalui YTL, sedangkan syarikat tersebut bukan pengeluar atau pengedar komputer?

Zairil Khir Johari, Ahli Parlimen Bukit Bendera

Zairil Khir Johari

Menu

Twitter Updates

 • RT @shekharkapur: Gradually everyone is recognising that the walls of Intellectual feudalism have fallen. It took a Chaiwala to do that. I… 16 hours ago
 • RT @iamsrk: We - as proud Indians - have chosen an establishment with great clarity and now we need to get behind it and work with it to ha… 16 hours ago
 • RT @shekharkapur: Whether you like it or not, Democracy assumes each citizen that votes applies the same discerning and intellectual powers… 6 days ago

Categories

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 43 other followers

Advertisements