You are currently browsing the category archive for the ‘Speeches’ category.

NB: This speech was delivered on 30 October 2013 in Parliament.

Pendidikan: Hasil yang tidak sepadan dengan pelaburan

Izinkan saya bermula dengan memetik Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pedoman utama ucapan saya pada hari ini:

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.”[1]

Pada hemat saya, ini bermaksud bahawa dasar pendidikan negara seharusnya bertujuan untuk mencapai dua matlamat teras. Pertama, untuk menghasilkan modal insan terbaik yang berpengetahuan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kedua, untuk memastikan tiada anak Malaysia yang tercicir atau ketinggalan dari segi peluang pendidikan, selari dengan Matlamat Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

Justeru, apa pun keputusan yang ingin kita ambil, dasar yang ingin kita gubal dan tindakan yang ingin kita laksanakan harus berdasarkan dua matlamat teras pendidikan ini.

Tuan Yang Dipertua,

Saban tahun Kerajaan memperuntukkan sekitar 20 peratus belanjawan Persekutuan untuk tujuan pendidikan. Pola ini berterusan dalam Belanjawan 2014 yang baru dibentangkan Perdana Menteri, dengan peruntukan sebanyak RM54 bilion untuk Kementerian Pendidikan atau 21 peratus daripada keseluruhan belanjawan.

Ini menunjukkan Kerajaan meletakkan keutamaan yang besar terhadap pembangunan modal insan negara. Berdasarkan Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM), perbelanjaan awam Malaysia dalam pendidikan asas, dari prasekolah hingga menengah, sebagai peratusan KDNK, adalah melebihi dua kali ganda purata negara ASEAN (3.8 peratus berbanding 1.8 peratus), dan juga lebih tinggi daripada negara-negara Harimau Asia seperti Korea, Hong Kong, Jepun, dan Singapura. Malahan, perbelanjaan pendidikan di negara kita juga lebih tinggi daripada purata negara OECD (3.4 peratus).

Jika dibandingkan pula dengan negara-negara yang setara dari segi KDNK per kapita seperti Turki, Chile, Romania dan Mexico, Malaysia mempunyai perbelanjaan per murid yang lebih tinggi, iaitu USD1,808 setahun.

Tuan Yang Dipertua,

Walaupun jumlah yang dibelanjakan untuk pendidikan di negara kita adalah tinggi, persoalannya adalah, adakah perbelanjaan itu menghasilkan pulangan atas pelaburan ataupun ROI (return on investment) yang setimpal?

Malangnya, jawapan daripada laporan PPPM sendiri mengatakan tidak. Menurut laporan tersebut, prestasi Malaysia ketinggalan berbanding negara-negara lain yang memperuntukkan perbelanjaan yang setara. Malah laporan tersebut juga mengakui bahawa “tahap perbelanjaan lebih tinggi tidak semestinya dikaitkan dengan keberhasilan lebih baik.”

Kegagalan ini dicerminkan dalam taraf kebolehupayaan murid kita apabila diukur bersama negara-negara lain. Ambil sebagai contoh kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Kali pertama anak-anak kita mengambil bahagian dalam kajian ini pada tahun 1999, skor purata murid negara kita telah mengatasi purata antarabangsa dalam Matematik dan Sains. Namun, sejak itu prestasi kita telah merudum sehingga ke kajian mutakhir pada tahun 2011 apabila negara kita mencatatkan penurunan yang paling ketara antara semua 59 negara yang dikaji. Daripada kedudukan no.16 bagi subjek Matematik pada tahun 1999, Malaysia telah jatuh ke no.26 pada tahun 2011, sementara subjek Sains pula menampakkan kejatuhan daripada no.22 kepada no.32 dalam jangka masa yang sama. Tambahan pula, 38 peratus murid kita telah gagal mencapai penanda aras minima dalam Matematik dan Sains. Kini, prestasi murid Malaysia berada di bawah purata antarabangsa – satu pola yang juga dicerminkan oleh kajian-kajian lain seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang dijalankan oleh OECD.

Punca kemerosotan prestasi pendidikan

Tuan Yang Dipertua,

Tidakkah ia menghairankan? Bagaimanakah prestasi murid kita boleh semakin merosot walaupun perbelanjaan pendidikan semakin meningkat? Jelas, hasil yang diperolehi adalah tidak setimpal dengan pelaburan yang dibuat. Malah, kenyataan ini sendiri diakui oleh Perdana Menteri semasa membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013.

Namun, tidak sukar untuk kita memahami mengapa kritikan Perdana Menteri itu hanya setakat mengakui kelemahan sahaja dan tidak pula sanggup untuk menyenaraikan punca-puncanya, apatah lagi mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani kelemahan ini.

Maka yang demikian, saya akan membantu untuk merungkaikan punca-punca rendahnya prestasi murid di negara kita di sebalik pelaburan tinggi yang diperuntukkan setiap tahun.

Pertamanya, ketirisan dan pembaziran yang berlaku akibat ketidakcekapan pengurusan seperti yang dinyatakan dalam Laporan Ketua Audit Negara setiap tahun. Contohnya pelbagai, seperti dalam isu keselamatan di sekolah dan institusi pengajian. Walaupun RM2 bilion dibelanjakan, laporan Ketua Audit Negara 2012 telah mendapati kepincangan dalam pemantauan di pintu masuk dan keluar sekolah, di samping pengawal yang tidak mencukupi atau tidak menepati aspek kesihatan, kontrak keselamatan yang diluluskan oleh Kementerian tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan serta pembayaran kepada kontraktor yang tidak menunaikan tugas mereka.

Keduanya, tiada kajian yang menyeluruh sebelum sesuatu dasar dilaksanakan. Ini mengakibatkan dasar flip-flop dan pembaziran besar-besaran. Ingatkah lagi kita kepada dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang bukan sahaja gagal meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris murid, malahan juga menyebabkan pencapaian Sains dan Matematik murid merosot berdasarkan penilaian antarabangsa.

Tambahan pula, PPSMI telah menelan belanja sebanyak RM3.2 bilion, di mana dua pertiga daripada kos tersebut telah digunakan untuk pemerolehan perkakasan dan perisian. Apakah sudah terjadi dengan peralatan komputer berjumlah lebih RM2 bilion itu, memandangkan dasar PPSMI sudah pun ditamatkan?

Kini, Kerajaan ingin melaksanakan projek besar-besaran 1BestariNet yang akan melibatkan pemasangan jalur lebar berkelajuan tinggi 4G di kesemua 10,000 sekolah di Malaysia. Tujuan pemasangan internet di setiap sekolah ini adalah untuk membolehkan pelaksanaan Virtual Learning Environment (VLE) ataupun pelantar pembelajaran maya yang menyediakan akses kepada kelas maya, mata pelajaran maya, kerja sekolah dan sumber-sumber lain.

Pendekatan pembelajaran maya ini kononnya akan meningkatkan prestasi pendidikan murid kita, demi mencontohi negara seperti United Kingdom dan Korea Selatan. Namun, kita harus sedar bahawa sistem pendidikan di negara-negara tersebut sudah berada di tahap yang matang, di mana pembelajaran maya melalui VLE ini adalah langkah yang lazim, ataupun natural progression, manakala sistem pendidikan di negara kita masih lagi jauh keterbelakang.

Pun begitu, laporan daripada Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted), sebuah badan pemantau pendidikan di United Kingdom, mendapati bahawa teknologi ini tidak semestinya menghasilkan perkembangan murid yang memberangsangkan. Sebaliknya, kejayaan VLE sangat bergantung kepada sikap dan kemahiran guru yang mengendalikannya.

Oleh itu, kita berbalik kepada persoalan kebolehupayaan guru kita. Mampukah guru dan murid kita memanfaatkan penuh sistem yang canggih lagi mahal ini? Memandangkan dasar PPSMI telah gagal kerana guru kita tidak mempunyai asas penguasaan bahasa Inggeris yang kukuh, apakah jaminan Kerajaan bahawa tragedi PPSMI tidak akan berulang lagi?

Tambahan pula, semasa Pilihan Raya Umum Ke-13, Menteri Pendidikan telah berjanji untuk membekalkan setiap murid di Malaysia dengan satu komputer riba menjelang tahun depan. Projek ini sekarang dikenali sebagai “1 Murid 1 Peranti.” Dengan jumlah 5.5 juta murid di peringkat sekolah rendah dan menengah di seluruh negara, apakah kos yang bakal dibelanja untuk memastikan setiap murid mempunyai satu peranti, dan apakah asas kepada dasar ini? Adakah ia perlu?

Daripada keghairahan untuk melaksanakan program 1BestariNet atau 1 Murid 1 Peranti dan sebagainya, saya mencadangkan adalah lebih baik Kementerian memberi tumpuan untuk memastikan satu sekolah mempunyai satu padang dan satu murid mempunyai satu meja. Biar perbelanjaan itu mengutamakan perkara yang asas terdahulu, daripada membazirkan wang dengan projek berbilion ringgit yang bakal terbengkalai menjadi gajah putih.

Masalah profesion perguruan

Tuan Yang Dipertua,

Sekali lagi, saya mempersoalkan sama ada perbelanjaan Kementerian betul-betul disasarkan kepada punca masalah. Saya percaya, faktor utama kemerosotan prestasi pendidikan di negara kita adalah kelemahan tenaga pengajar. Masalah ini pula bertunjang kepada kegagalan untuk menarik calon guru yang baik.

Mengikut laporan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10), setiap tahun Kementerian Pendidikan menerima lebih 175,000 permohonan untuk menyertai profesion perguruan. Malangnya, hanya 7 peratus daripada pemohon bagi program latihan di IPG merupakan pelajar cemerlang yang mendapat 7A dan ke atas. Manakala, bagi kursus Perguruan Lepasan Ijazah pula, hanya 3 peratus pemohon mempunyai purata gred terkumpul (CPGA) 3.50 dan ke atas.

Justeru, sasaran yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan II (Dato’ Seri Idris Jusoh) untuk menetapkan keputusan 7A sebagai syarat minima permohonan program perguruan di Semenanjung Malaysia adalah tidak realistik.

Pokoknya, kita harus memahami masalah ini dengan lebih mendalam. Berdasarkan Laporan RMK10, jelas profesion perguruan bukanlah pilihan calon cemerlang. Persoalannya, mengapa? Sudahkah Kementerian melakukan kajian berkenaan kegagalan untuk menarik pelajar cemerlang dalam profesion perguruan? Jika ya, apakah hasil kajian tersebut? Adakah profesion perguruan kini bukan menjadi pilihan kerana profesionalisme institusi pendidikan negara kita telah diabaikan? Adakah ia kerana sistem pendidikan negara sudah menjadi mangsa percaturan politik, di mana dasar pendidikan tampaknya digubal atas pertimbangan politik semata-mata?

Memperkasakan pengajian tinggo

Tuan Yang Dipertua,

Saya juga ingin menyentuh mengenai sektor pengajian tinggi di negara kita. Dalam ucapannya Jumaat lalu, Perdana Menteri telah menyatakan bahawa Kerajaan akan “memberi fokus memperkasakan institut pengajian tinggi… ke arah melahirkan graduan yang berkualiti dan memenuhi permintaan pasaran kerja.”

Namun begitu, usaha paling asas dalam hal ini nampaknya tidak mahu dilaksanakan oleh Kerajaan. Sebaliknya, Kerajaan memilih jalan yang sukar serta membebankan dari segi kewangan dan birokrasi dengan memusatkan segala pentadbiran, termasuk pemilihan Naib Canselor di Putrajaya.

Pemusatan kuasa ini sudah tentu tidak akan menggalakkan pembangunan sektor pengajian tinggi yang sihat. Sebagaimana semua maklum, universiti sebagai medan pembentukan korpus ilmu seharusnya diberi autonomi dan ruang untuk membangun. Tanpa memahami dan menghormati prinsip paling dasar institusi keilmuan ini, segala usaha untuk memartabatkan ilmu di negara kita akan bertemu dengan kesukaran.

Sebagai contoh, kerajaan telah mengumumkan Universiti Sains Malaysia (USM) sebagai Universiti APEX yang menurut laman web rasmi Kementerian adalah bertujuan untuk mencapai status universiti bertaraf dunia. Namun begitu, berdasarkan QS World University Rankings 2013, kedudukan USM makin merosot dan berada di tangga ke-355 sekarang. Malah, ironinya, ranking USM telah menurun tahun demi tahun sejak penarafannya sebagai Universiti APEX.

Isu ini pernah saya bangkitkan dalam dewan yang mulia ini, tetapi jawapan yang saya terima menyatakan bahawa ranking sama ada QS World University Rankings mahupun Times Higher Education World University Rankings bukanlah indikator yang digunapakai oleh USM. Saya menyedari bahawa universiti tidak seharusnya berorientasikan ranking semata-mata, namun dari segi pemetikan antarabangsa (international citation) juga, prestasi USM tidak terlalu membanggakan. Lalu, apakah indikator sebenar universiti bertaraf dunia mengikut pandangan Kementerian?

Persoalan ini sangat penting kerana universiti di Malaysia bukan sahaja sukar untuk menarik minat pelajar terbaik rantau ini, malah kebanyakan pelajar tempatan yang mempunyai pilihan juga akan menyambung pelajaran di luar negara.

Lebih parah lagi, jika dahulu universiti tempatan boleh berbangga dengan kehadiran ramai ahli akademik bertaraf antarabangsa yang terhormat dalam bidang masing-masing seperti John Funston, Harold Crouch, Clive Kessler, James C Scott dan Arndt Graf, kini amat sedikit yang masih kekal di universiti tempatan. Malahan, ahli akademik tempatan yang mempunyai reputasi hebat seperti KS Jomo, Azly Rahman, Syed Farid Alatas, Wang Gung Wu dan Johan Saravanamuttu telah memilih untuk berkhidmat di luar negara. Justeru, gejala brain drain berlaku bukan sahaja dalam kalangan anak-anak muda kita, tetapi juga para pemikir negara kita.

Pendekatan pendidikan yang holistik

Tuan Yang Dipertua,

Hakikatnya, walaupun peruntukan untuk pendidikan di negara kita adalah besar, hasilnya amat mengecewakan. Prestasi murid sekolah dan kedudukan universiti kita yang makin merosot membuktikan bahawa peningkatan perbelanjaan semata-mata tidak mencukupi jika masalah sistemik tidak ditangani.

Projek-projek besar yang dicadangkan bukanlah penyelesaian kepada kemelut pendidikan negara kita. Apa yang diperlukan adalah perancangan, pengurusan dan pelaksanaan yang cekap dan tepat pada sasarannya. Dalam erti kata lain, penyelesaiannya haruslah holistik dan berupaya untuk menangani punca masalah dan bukan sekadar menjadi alasan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Ambil sebagai contoh obsesi Kementerian untuk menggunakan khidmat perunding seperti McKinsey & Co yang dibayar RM20 juta untuk menyediakan PPPM, seolah-olah kita tidak mempunyai pegawai yang mampu melakukan kerja tersebut. Apakah fungsi Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) dalam Kementerian Pendidikan jika tidak untuk merangka dasar?

Selain McKinsey, Kementerian juga telah membelanjakan RM270 juta untuk melantik tiga syarikat perunding – British Council, Brighton Education Group dan SMR HR Group – untuk menyediakan mentor penutur jati bahasa Inggeris dari luar negara bagi membimbing dan meningkatkan kapasiti guru Bahasa Inggeris di sekolah rendah yang terpilih. Dalam program yang berlangsung sepanjang tiga tahun ini, seramai 360 mentor telah dilantik, iaitu dengan kos RM21,000 sebulan untuk setiap mentor. Apakah hasil yang dicapai daripada program ini dan adakah ia setimpal dengan perbelanjaan yang begitu besar? Adakah program ini akan dilanjutkan setelah tamat tempohnya pada tahun ini?

Pada masa yang sama, ketidakcekapan pengurusan kewangan bukan sahaja terserlah dalam pelaksanaan projek-projek yang tidak wajar, tetapi juga dalam kegagalan untuk melaksanakan program-program yang dirancang.

Sebagai contoh, dalam pembentangan Belanjawan 2013, Perdana Menteri mencadangkan penubuhan projek perintis taska OKU bagi enam kategori kanak-kanak OKU yang merangkumi down syndrome, autisme, penglihatan, pekak dan bisu, fizikal dan masalah pembelajaran. Ini merupakan satu projek yang sangat penting, sekiranya kita mahu memastikan matlamat “tiada anak yang ketinggalan” itu dicapai. Malangnya, projek perintis ini sudah lenyap daripada pengetahuan awam.

Oleh itu, sudah tiba masanya Kerajaan merubah pendekatan pendidikan, khususnya dalam soal perbelanjaan. Kerajaan harus lebih bertanggungjawab dalam tadbir urus kewangan, dan menghentikan obsesi kepada projek besar dan pergantungan kepada khidmat nasihat perunding luar. Sebaliknya, Kerajaan harus menumpukan perhatian kepada perkara pokok dan menangani punca dan bukan sekadar mengubati masalah yang timbul.

Lebih daripada itu, Kerajaan juga harus menghayati bahawa peranan pendidikan itu bukanlah sekadar penjana pekerja dan masyarakat yang patuh, tetapi sebagai satu cara untuk membebaskan dan memperkasakan rakyat.

Bak kata pendidik terulung Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed:

“Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.”

Sekian, terima kasih.


[1] Falsafah Pendidikan Kebangsaan, http://upu.mohe.gov.my/portal/arkib/fpk.php

Advertisements

NB: This speech was delivered at the launch of the Pusat Komuniti DAP Derga in Alor Setar on 5 July 2013.

Pada pagi ini saya amat berbangga kerana dapat hadir untuk melancarkan Pusat Komuniti DAP bagi kawasan Derga. Rasa bangga itu bukan hanya kerana pusat ini merupakan pusat khidmat pertama yang dirasmikan oleh saya selaku Pengerusi Interim DAP Kedah, tetapi kerana ia juga melambangkan permulaan baru bagi DAP Kedah secara khas dan Pakatan Rakyat secara umumnya.

Pada masa yang sama, saya juga yakin bahawa Pusat Komuniti DAP Derga ini bakal menjadi titik tolak untuk DAP kembali mengukuhkan kedudukannya dalam politik negeri Kedah. Ini kerana kejayaan DAP dalam memenangi kerusi Derga adalah sangat bermakna dan menjadi contoh kepada akar umbi parti di seluruh negara memandangkan Derga merupakan kawasan majoriti Melayu. Hakikat ini sekaligus memecahkan propaganda sempit Barisan Nasional yang cuba menggambarkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13) sebagai “Tsunami Cina”.

Maka, dalam konteks yang lebih besar, saya juga percaya kejayaan DAP di kawasan Derga ini akan memberikan sumbangan yang signifikan kepada Pakatan Rakyat Kedah. Dalam pada itu, saya menyambut baik kehadiran barisan kepimpinan parti-parti komponen pada pagi ini, dan harap agar kerjasama dan keakraban antara ketiga-tiga parti akan lebih dieratkan lagi.

Detik paling getir

Kita kini berada dalam detik paling getir dalam sejarah politik negara ini. Buat kali pertama, rakyat Malaysia mempunyai pilihan kerajaan alternatif yang bukan sahaja berwibawa tetapi juga terbukti.

Ekoran daripada itu, PRU13 telah menyaksikan persaingan yang begitu sengit sehingga gabungan Pakatan Rakyat hampir-hampir berjaya membina kerajaan Persekutuan. Malah, secara teknikal, Pakatan Rakyat kini adalah suara majoriti rakyat Malaysia kerana telah memenangi majoriti undi rakyat dengan 51 peratus undi popular, berbanding 47 peratus yang dimenangi BN. Situasi ini cukup menjelaskan bahawa politik Malaysia kini sedang melalui peralihan.

Oleh hal yang demikian, sudah pasti sikap dan kekuatan parti akan diuji pada tahap yang paling tinggi. Sudah tentu terdapat banyak isu antara parti komponen Pakatan Rakyat, bukan hanya di peringkat politik semasa, malah juga di peringkat ideologi dan dasar yang harus dituntaskan.

Pergulatan pemikiran (struggle of ideas), cita-cita dan gerak kerja politik ini adalah lumrah dan sihat. Hal ini kerana bangsa Malaysia sendiri juga berada pada transisi yang melibatkan isu-isu dasar seperti hubungan antara kaum, pendekatan ekonomi dan pembagunan sosial, yakni isu-isu yang tidak diberi perhatian yang cukup oleh parti pemerintah selama ini.

Malah, umum mengetahui bahawa dasar-dasar Barisan Nasional merupakan punca ketegangan kaum, pecah belah rakyat, dasar ekonomi yang memperkayakan kroni dan mengabaikan rakyat, jurang pendapatan yang makin melebar serta penindasan hak asasi manusia.

Maka, adalah menjadi tanggungjawab Pakatan Rakyat untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan sebagai sebuah gabungan parti yang matang serta berani kerana hanya Pakatan Rakyat yang mampu menyediakan alternatif kepada politik lapuk kerajaan Barisan Nasional. Hanya Pakatan Rakyat yang mampu melawan politik perkauman, ekonomi kroni dan ketidakadilan sosial yang berleluasa.

Kerjasama Pakatan Rakyat kunci kejayaan

Justeru, saya tidak perlu berdolak-dalik untuk mengatakan bahawa terdapat banyak lagi ruang kerjasama dan kesefahaman yang boleh dicapai dalam Pakatan Rakyat. Pada saya, Pakatan Rakyat negeri Kedah kini berada dalam kedudukan terbaik untuk mencapai hasrat ini.

Malah, di peringkat Parti DAP negeri Kedah sendiri, kami telah melakukan perubahan struktur organisasi bagi menyediakan barisan kepimpinan terbaik – melalui gabungan pemimpin muda dan pemimpin berpengalaman – untuk menjayakan misi besar Pakatan Rakyat bagi menawan kembali negeri ini.

Saya percaya pucuk pimpinan parti-parti komponen yang lain juga mempunyai pendirian yang sama, dan saya yakin masa yang akan datang ini bakal menyaksikan penggemblengan yang padu antara ketiga-tiga parti.

Sekali lagi saya mengucapkan tahniah atas kejayaan DAP Kedah menubuhkan Pusat Komuniti Derga berdasarkan konsep “kemasyarakatan”, di mana pusat itu bukan sahaja sekadar tempat aduan orang awam tetapi pusat kegiatan aktiviti-akiviti masyarakat.

Pada masa yang sama, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Pakatan Rakyat di Alor Setar atas sokongan yang kuat dalam Pilihan Raya Umum yang lepas dan juga di masa akan datang.

Terima kasih dan selamat maju jaya.

Zairil Khir Johari, Pengerusi Interim DAP Kedah merangkap Ahli Parlimen Bukit Bendera

NB: This speech was delivered during the debate on the motion of thanks for the Royal Address in Parliament on 2 July 2013.

Pertama-tamanya, izinkan saya menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sempena pembukaan Penggal Parlimen ke-13 pada hari Selasa yang lepas. Saya berasa amat bersyukur kerana buat julung kali diberi peluang untuk mewakili rakyat Bukit Bendera di dewan yang mulia ini. Pada masa yang sama, saya juga amat bangga kerana dapat meneruskan warisan perjuangan arwah ayahanda saya demi negara tercinta.

Institusi pengajian tinggi

Tuan Yang Dipertua,

Saya menyambut baik titah Tuanku yang dengan jelas memberi penekanan yang besar kepada isu yang amat penting, iaitu soal pendidikan dan pembangunan modal insan di negara kita. Jelas, kita perlu memberi keprihatinan yang wajar untuk memastikan peningkatan kualiti Institusi-institusi Pengajian Tinggi (IPT) di negara kita agar menjadi antara yang terbaik di dunia.

Menurut Program Transformasi Ekonomi (ETP), menjelang tahun 2020, Malaysia akan menjadi hab pendidikan serantau dengan anggaran enrolmen pelajar asing di IPTA dan IPTS seramai 200,000 orang. Dianggarkan pula 50 peratus rakyat Malaysia lulusan SPM dan SPMV yang berada dalam kalangan usia 17–23 tahun akan menyertai peringkat pengajian tinggi, sementara 33 peratus daripada tenaga kerja akan berkelayakan pendidikan tinggi khususnya dalam bidang yang berkait dengan sains dan teknologi.

Maka jelas sekali, pengajian tinggi memainkan peranan kritikal dalam pembangunan negara. Malangnya, dalam keghairahan Kementerian Pendidikan menggunakan istilah tranformasi dan pengantarabangsaan, statistik prestasi IPTA dan IPTS negara kelihatan indah khabar daripada rupa.

Sebagai contoh, pada tahun 2008, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengumumkan Universiti Sains Malaysia (USM) di Pulau Pinang sebagai perintis program Accelerated Programme for Excellence (APEX) yang menyasarkan untuk menjadikan USM antara universiti terbaik di dunia. Pun begitu, berdasarkan QS World University Rankings semenjak tahun 2007, kedudukan USM terus merosot daripada 307 pada tahun 2007 kepada 326 pada tahun 2012. Malah, USM dan semua universiti di Malaysia gagal tersenarai dalam 400 universiti terbaik di dunia berdasarkan penarafan Times Higher Education (THE) sesi 2011/2012. Semakan QS University Rankings: Asia – 2012 pula menunjukkan hanya Universiti Malaya yang disenaraikan antara 50 universiti terbaik di Asia (tangga ke-35).

Adakah ini hasil program Universiti Apex? Apakah Kementerian Pendidikan akan terus berselindung di sebalik alasan perbezaan antara sistem yang digunakan dalam negara kita dengan sistem penarafan dan kriteria penilaian universiti di peringkat antarabangsa?

Yang jelas, sistem pengajian tinggi dan lingkungan akademia yang sedia ada tidak mampu untuk menghasilkan pensyarah dan mahasiswa bertaraf antarabangsa. Manakan bisa, sedangkan golongan akademia dan mahasiswa kini ditindas dan dikongkong dengan ketat?

Kita harus sedar bahawa yang menjadikan sebuah universiti itu hebat adalah modal insannya dan bukan sekadar nombor ISO-nya. Kita sekarang dalam kemelut kerana universiti-universiti kita hanya berfungsi sebagai kilang ijazah serta “agensi pelawat asing bertauliah” yang membawa masuk warga asing yang kononya datang belajar tetapi sebenarnya tidak. Malah ada di antara mereka yang menjadi dalang tipu helah yang memangsakan rakyat Malaysia. Dalam menggalakkan kemasukan pelajar antarabangsa, kita perlu menggalakkan “brain gain” dan bukan “con-game”.

Maka, saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini untuk memikirkan semula cadangan agar warga akademik (termasuk mahasiswa) diberikan suara yang lebih dominan dalam pemilihan jawatan Naib Canselor sebagaimana yang diamalkan oleh banyak universiti yang terkemuka di dunia. Tujuannya adalah untuk menangkis persepsi bahawa perlantikan Naib Canselor dibuat berdasarkan kecenderungan politik dan bukannya kemampuan pentadbiran, ketinggian kesarjanaan, serta jaringan akademik antarabangsa.

Berkenaan isu IPTS pula, saya menyambut baik tindakan Kementerian Pendidikan (ketika itu Kementerian Pengajian Tinggi) melaksanakan moratorium atau pembekuan terhadap permohonan baru IPTS pada awal tahun ini. Namun, saya begitu khuatir dengan kualiti serta pemantauan IPTS sedia ada. Berdasarkan statistik, sehingga 30 November 2012, terdapat 37 buah universiti swasta, 20 kolej universiti swasta, tujuh kampus cawangan universiti luar negara dan sebanyak 414 kolej swasta di negara ini. Menteri bertanggungjawab ketika itu, Dato’ Seri Khaled Nordin sendiri mengakui bahawa terdapat tanda-tanda menunjukkan bahawa jumlah graduan yang dikeluarkan oleh IPT adalah melebihi kehendak pasaran.

Lambakan siswazah daripada kolej swasta ini berlaku kerana orientasi pengajian tinggi swasta yang berteraskan keuntungan dan mengabaikan kualiti. Hal ini terbukti apabila Kementerian sendiri terpaksa menarik balik beberapa kelulusan kolej swasta yang meragukan.

Sudah tentu, fenomena lambakan siswazah daripada kolej swasta ini adalah kerana penyalahgunaan skim pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Akibatnya, ramai pelajar dengan keputusan paling minimum (lulus SPM dengan 1 kredit atau kelayakan yang setaraf dengannya untuk kursus sijil dan lulus SPM dengan 3 kredit atau kelayakan yang setaraf dengannya untuk kursus diploma) diterima masuk sementara pinjaman PTPTN mereka diuruskan terus oleh pihak kolej.

Jelas, PTPTN digunakan untuk membolehkan pihak berkepentingan untuk menjadikan pengajian tinggi sebagai suatu perniagaan mengaut keuntungan semata-mata. Apa tidaknya, apabila semua program di kolej swasta yang mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) terus layak mendapat PTPTN. Jadi, PTPTN ini sebenarnya membantu kolej swasta dan bukan mahasiswa. Daripada mempertingkatkan persaingan dan kecemerlangan, sistem ini menggalakkan kronisme dan mediokriti.

Kenyataan ini disokong dengan statistik daripada Kementerian Pengajian Tinggi (kini Kementerian Pendidikan) yang menunjukkan bahawa bilangan staf akademik IPTS pada tahun 2010 yang berkelulusan PhD hanyalah 2,449 orang. Kebanyakan staf akademik IPTS terdiri daripada lulusan Sarjana (14,344 orang), Sarjana Muda (11,228 orang), Diploma (1,271 orang) dan lain-lain kelulusan (3,700). Saya yakin, jika perangkaan ini diperincikan lagi untuk kolej swasta, bilangan lulusan Sarjana dan PhD akan lebih jauh berkurang. Persoalannya, apakah bilangan tenaga pengajar ini memadai untuk menjamin pendidikan tinggi berkualiti untuk 465,700 orang pelajar yang mendaftar dengan IPTS seluruh negara pada tahun yang sama?

Saya benar-benar khuatir akan masa depan anak bangsa Malaysia yang terpaksa memikul bukan sahaja beban hutang PTPTN tetapi seumpama ditipu dengan janji manis, iaitu ijazah yang sebenarnya tidak laku. Bayangkan, mimpi indah mahasiswa berkecai dan ditambah pula dengan hutang yang tidak mampu dibayar.

Saya menggesa agar kerajaan mempertimbangkan cadangan menstrukturkan semula pembiayaan pengajian tinggi dengan menghapuskan skim PTPTN dan diganti dengan pendidikan percuma. Namun, tindakan ini mesti disusuli dengan usaha membaiki prestasi dan kualiti IPT agar hanya mereka yang benar-benar layak sahaja berada dalam IPTA, manakala mereka yang berkemampuan boleh memilih untuk ke IPTS yang dijamin kualitinya.

Sehubungan dengan itu, antara langkah kritikal yang harus diambil oleh kerajaan adalah untuk mengembalikan kuasa autonomi sepenuhnya kepada IPTA dan IPTS serta memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU), seperti yang pernah dinikmati oleh universiti-universiti sehingga tahun 1971.

Sebelum itu, pada zaman 60-an, demonstrasi dan bantahan terhadap Kerajaan dan Menteri Pelajaran adalah lumrah kehidupan mahasiswa, malah sering dipimpin oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sendiri, namun mahasiswa tidak dikenakan tindakan sehinggalah penggubalan undang-undang drakonian oleh Menteri Pelajaran yang kemudiannya. Hari ini, kongkongan akademia dan pemangsaan mahasiswa masih lagi berterusan melalui AUKU dan undang-undang yang seangkatan dengannya.

Oleh itu, alam pengajian tinggi harus dibebaskan dan dikembalikan ke suasana pra-1971 di mana para ilmuan menikmati kebebasan akademia, sisa-siswi diberi ruang untuk meluahkan buah fikiran mereka, dan di mana Kementerian diterajui oleh pemimpin-pemimpin yang jauh lebih berwibawa berbanding yang ada sekarang.

Pendidikan rendah dan menengah

Tuan Yang Dipertua,

Cabaran pendidikan di negara kita jelas bukan hanya di peringkat pengajian tinggi semata-mata, malah akar permasalahannya bertunas daripada peringkat sekolah lagi. Kini, setelah sekian lama pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan, kita masih lagi jauh daripada mencapai matlamat pertamanya, iaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

Jurang kaum antara sekolah kebangsaan dengan sekolah jenis kebangsaan semakin melebar. Menurut laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015, jumlah pelajar Cina ke sekolah jenis kebangsaan Cina (SJKC) meningkat daripada 92 peratus pada tahun 2000 kepada 96 peratus pada tahun 2011. Begitu juga dengan pelajar daripada etnik India ke sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJKT), daripada 47 peratus kepada 56 peratus. Jika dibandingkan dengan tahun 1972, kegagalan sekolah kebangsaan sebagai agen pembinaan bangsa Malaysia lebih terserlah. Pada tahun tersebut, peratus pelajar Cina dalam SJKC tidak begitu tinggi, iaitu hanya 75 peratus, sementara yang lain telah memilih sekolah kebangsaan.

Hari ini, sekolah kebangsaan sudah seakan-akan menjadi sekolah mono-etnik dengan pendaftaran hanya 6 peratus bukan Bumiputera, berbanding 13 peratus pelajar bukan Cina yang mendaftar dalam SJKC. Bayangkan betapa teruknya keadaan sekolah kebangsaan apabila SJKC mempunyai demografi yang lebih pelbagai. Hal ini pasti kerana kebanyakan ibu bapa telah hilang keyakinan dengan kualiti pendidikan di sekolah kebangsaan.

Tambah mendukacitakan adalah rekod pencapaian pelajar kita dalam program-program penilaian antarabangsa seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang dianjurkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Fokus kajian ini adalah untuk menguji kesediaan pelajar sekolah untuk memasuki alam dewasa dan melibatkan pelajar berumur 15 tahun dengan 3 domain utama – Matematik, Sains dan Bacaan.

Keputusan PISA tahun 2009 sangat menghampakan, di mana Malaysia berada pada kedudukan ke-57 (daripada 75 negara) untuk pencapaian Matematik, ke-52 untuk Sains dan ke-55 untuk Bacaan. Sebagai bandingan, Shanghai mencatatkan keputusan kedudukan pertama untuk ketiga-tiga domain manakala Singapura berada pada kedudukan kedua untuk Matematik, keempat untuk Sains dan kelima untuk Bacaan. Kedudukan Malaysia dalam PISA 2009 membuktikan bahawa:

 1. Malaysia berada dalam kelompok 20 negara tercorot bersama-sama dengan negara seperti Montenegro, Kazakhstan, Jordan dan Indonesia;
 2. Kedudukan Malaysia lebih rendah daripada Thailand dalam ketiga-tiga domain;
 3. Skor purata Malaysia adalah lebih rendah daripada skor purata negara OECD dan antarabangsa;
 4. Sehingga 60 peratus pelajar Malaysia gagal mencapai tahap minimum untuk mengambil bahagian dalam kehidupan secara efektif dan produktif.

Sementara itu, pelajar-pelajar yang sama, iaitu pelajar berumur 15 tahun, telah mencatat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun yang sama. Bilangan calon PMR yang mendapat gred A dalam semua subjek meningkat 1,810 orang kepada 28,188 orang berbanding hanya 26,378 orang pada tahun 2008.

Sekali lagi, ketidakselarian berlaku antara penilaian antarabangsa dengan penilaian dalaman. Saya kira, masa sudah tiba untuk penstrukturan semula yang ketara dalam dasar dan sistem pendidikan negara kita. Pun begitu, perubahan tidak boleh sekadar infrastruktur dan tatacara pendidikan, tetapi harus lebih mendalam dan meliputi latihan, insentif dan skop tugas guru serta rombakan kurikulum agar menghasilkan pelajar yang berupaya untuk berfikir dan bukan hanya menjawab soalan peperiksaan tempatan.

Pembangunan anak muda

Tuan Yang Dipertua,

Dalam soal pembangunan modal insan, titah Tuanku juga menyentuh tentang pembangunan belia termasuklah melalui usaha kerajaan mengarusperdanakan program kesukarelawanan yang diterajui 1Malaysia For Youth. Namun, saya masih tidak jelas mengenai 1Malaysia For Youth ini. Adakah ianya semata-mata penjenamaan semula program Rakan Muda yang ditubuhkan pada tahun 1994 dahulu yang kini tidak diketahui statusnya – masih aktif atau telah berkubur tanpa nisan?

Selain itu, saya juga berharap agar anak-anak muda benar-benar dilibatkan dalam pertubuhan belia ini, termasuk di peringkat pentadbiran dan pengurusan, dan tidak hanya dijadikan sebagai pemenuh majlis parti pemerintah dan tukang kibar sepanduk “I love PM” yang diberi secara percuma.

Kekhuatiran saya ini ada asasnya, kerana kebanyakan pertubuhan belia daripada segi pengurusan dan pentadbirannya dimonopoli oleh ahli politik. Ambil sebagai contoh, Majlis Perundingan Belia Negara (MPBN) yang mendakwa memainkan peranan besar dalam perencanaan, pemantauan, pelaksanaan dan penilaian dalam menentukan hala tuju pembangunan anak muda negara. Berdasarkan Perlembagaan MPBN, komposisi anggota Majlis sangat didominasi oleh Menteri dan pegawai tinggi kerajaan sebagaimana berikut:

 1. Menteri sebagai Pengerusi;
 2. Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab bagi hal ehwal belia;
 3. Ketua Pengarah;
 4. Seorang wakil setiap Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab mengenai hal ehwal belia;
 5. Seorang wakil daripada Kementerian yang bertanggungjawab bagi Wilayah Persekutuan;
 6. Tidak lebih daripada 10 orang wakil daripada agensi kerajaan yang mengendalikan hal ehwal belia yang ditentukan oleh Menteri;
 7. Tidak lebih daripada 25 orang pegawai Kementerian yang bertanggungjawab bagi hal ehwal belia yang dilantik oleh Menteri;
 8. Semua Anggota Dewan Tertinggi dan Anggota Jawatankuasa Kerja badan induk  pertubuhan belia di peringkat kebangsaan; dan
 9. Tidak lebih daripada 20 orang yang pada pendapat Menteri boleh menyumbang secara berkesan kepada pembangunan belia.

Semakan bagi senarai keahlian MPBN Penggal XXVI Tahun 2007 – 2008 mendapati, bagi wakil setiap kerajaan negeri yang bertanggungjawab bagi hal ehwal belia hampir kesemuanya adalah Ahli Exco Kerajaan Negeri masing-masing. Wakil bagi kementerian yang bertanggungjawab bagi Wilayah Persekutuan pula diwakili sendiri oleh Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu, Datuk Zulhasnan Rafique. 10 orang wakil dari agensi kerajaan yang mengendalikan hal ehwal belia pula terdiri daripada Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha Kementerian dan Jabatan berkaitan. Bagi senarai 20 orang yang pada pendapat Menteri boleh menyumbang secara berkesan kepada pembangunan belia, hampir kesemua mereka merupakan Ahli Parlimen atau pimpinan Barisan Nasional.

Jelas, dalam struktur pentadbiran dan pengurusan, perwakilan belia yang tulen amat kurang dan penglibatan berlebihan ahli politik dikhuatiri akan membantutkan agenda pembinaan belia yang lebih mandiri dan sebaliknya menjadikan belia sebagai petugas politik murahan parti pemerintah semata-mata.

Tuan Yang Dipertua,

Pembangunan modal insan di negara kita adalah isu yang wajar diberi tumpuan nasional. Jika persaingan antarabangsa pada abad ke-20 adalah bertumpu kepada sumber asli, persaingan baru pada abad ke-21 akan bertumpu kepada sumber manusia. Dengan kata lain, kejayaan sesebuah negara akan bergantung kepada keupayaannya untuk membina, menarik dan mengekalkan modal insan yang berdaya saing.

Malangnya, terdapat pelbagai kepincangan dalam sistem penjanaan modal insan di negara kita, bermula dari peringkat sekolah sehingga ke pengajian tinggi. Anak-anak muda kita tidak digalakkan untuk berfikir dan sebaliknya dipupuk menjadi pak turut semata-mata. Dasar pendidikan negara pula dijadikan mainan politik seperti ketidaktentuan kerajaan dalam dasar PPSMI yang telah menjejaskan satu generasi pelajar. Tambahan pula, segala jenis kongkongan dan sekatan dikenakan demi menghalang ancaman kepada pemerintah, sementara daya saingan graduan-graduan kita digadai.

Jelas, sistem pendidikan kita perlu dibebaskan daripada cengkaman politik dan gagasan yang dangkal. Ini harus dicerminkan dalam perancangan akan datang, termasuk dalam laporan akhir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang sehingga kini belum dilancarkan walaupun enam daripada 100 inisiatif telah dilaksanakan.

Tuan Yang Dipertua,

Izinkan saya berakhir dengan memetik kata-kata Rendra dalam puisinya:

Seseorang berhak diberi ijasah dokter,

Dianggap sebagai orang terpelajar,

Tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan.

Dan bila ada tirani merajalela,

Ia diam tidak bicara,

Kerjanya cuma menyuntik saja.

Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja?

Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara,

Sementar hukum dikhianati berulang kali.

Sekian, terima kasih.

Zairil Khir Johari, Ahli Parlimen Bukit Bendera

NB: This speech was delivered at the launch of the Arus Melayu programme in conjunction with the George Town Festival at the Town Hall, George Town on 15 June 2013.

Program Arus Melayu yang dianjurkan selama dua hari sempena George Town Festival 2013 merupakan penglibatan julung kali Penang Institute dalam pesta bertaraf antarabangsa ini. Saya masih lagi teringat, ilham untuk mengadakan program ini telah tercetus semasa perbualan santai kira-kira enam bulan yang lalu di antara saya, Pengarah Festival Joe Sidek, Prof Muhammad Hj Salleh serta beberapa lagi rakan yang lain. Sepertimana Joe Sidek, saya sendiri berasa teringin untuk memahami warisan budaya kita dengan lebih mendalam.

Persoalan pokoknya adalah: siapakah Melayu dan dari mana datangnya? Dalam konteks Malaysia, mungkin soalan itu tidak selalu dikupas, memandangkan Perlembagaan kita sudah pun memperuntukkan takrifan untuk orang Melayu, yakni: beragama Islam, mengamalkan adat Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu.

Jika diteliti, definisi rasmi ini sangat menarik kerana ia tidak langsung berkaitan dengan konsep kaum. Sebaliknya, ia merupakan konsep politik yang direka untuk menggolongkan suku-suku kaum yang berbeza kepada satu rumpun berdasarkan agama dan bahasa sebagai penyebut sepunya. Tetapi jika kita menjejaki asal-usul takrifan ini, kita akan mendapati bahawa ia sebenarnya berpunca daripada Enakmen Rizab Melayu 1913 yang telah diggubal oleh kerajaan British. Maka, takrifan Melayu yang telah diwarisi ini juga boleh dikatakan sebagai binaan atau konstruk kolonial yang telah dizahirkan demi kemudahan birokratik. Dan sekiranya takrifan Melayu Malaysia ini diterima pakai, tidakkah ia bercanggah dengan pemahaman Melayu di negara-negara lain?

Sebagai contoh, di Indonesia, Melayu itu merujuk kepada satu kumpulan etnik atau suku kaum yang tertentu. Dan jika di Malaysia, orang berketurunan Jawa, Minang, Bugis dan lain-lain lagi dianggap sebagai Melayu, ini langsung tidak berlaku di Indonesia. Orang Jawa di Indonesia tidak sesekali pun akan menganggap dirinya Melayu sebagaimana orang Jawa di Malaysia.

Malah, istilah “masuk Melayu” di sesetengah tempat di Indonesia boleh membawa maksud memeluk agama Kristian. Ini mungkin tidak dapat dibayangkan di Malaysia kerana dalam masyarakat kita, Melayu dan Islam adalah kata-kata yang sering ditukar ganti.

Keadaan yang sebegini boleh menimbulkan percanggahan dalam konteks negara kita, di mana seorang Melayu dari negara lain tidak boleh dianggap sebagai Melayu di negara kita kerana tidak memenuhi syarat agama. Jadi, timbullah masalah bagaimana konsep Melayu dalam takrifan politik boleh diselaraskan dengan konsep Melayu dalam takrifan kaum.

Melayu bukan milik Malaysia

Sebenarnya, Melayu bukanlah sesuatu konsep yang tetap. Ia juga tidak harus dimonopoli dan dianggap sebagai satu kumpulan monolitik sepertimana yang digambarkan di Malaysia. Yang paling penting, kita harus sedar bahawa Melayu itu bukan milik eksklusif negara Malaysia. Sebenarnya, orang Melayu bukan sekadar terhad kepada gugusan kepulauan Melayu, tetapi boleh dijumpai di serata dunia termasuk di Surinam, Madagascar, Afrika Selatan, Sri Lanka dan juga Christmas Island.

Bagi saya, kerencaman bangsa Melayu ini adalah sangat menarik dan perlu diberi lebih perhatian dalam bicara umum. Identiti Melayu sememangnya suatu identiti yang kompleks dan sentiasa berkembang. Ia memerlukan penghayatan yang terbuka dan tidak dihindari batas-batas buatan. Dalam erti kata lain, saya percaya bahawa persoalan jati diri Melayu tidak harus dibiarkan berada di tangan ahli politik semata-mata. Apatah lagi di tangan gerombolan politik yang menggunakan isu ini sebagai modal untuk mengukuhkan sentimen etno-nasionalisme sempit yang merugikan semua, khususnya orang Melayu sendiri.

Sesungguhnya, sejarah telah membuktikan bahawa rahsia kejayaan dan panjang umur sesuatu tamadun itu adalah kebolehan masyarakatnya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam pada itu, evolusi bangsa Melayu yang telah pun tersebar luas sepanjang abad-abad yang lalu jelas menunjukkan bahawa budayanya tidak eksklusif, malah ia sangat terangkum.

Oleh itu, adalah wajar dan penting bahawa masyarakat kita tidak dikongkong oleh sentimen-sentimen sempit dan sebaliknya diberikan pilihan wacana jati diri Melayu yang lebih jujur, inklusif dan juga rasional. Saya secara peribadi percaya bahawa kita tidak perlu apologetik dalam membicarakan isu kaum, budaya, bahasa dan bangsa. Namun, laras yang kita pilih sangat mustahak. Jika persoalan kebudayaan yang sebegini rumit dan rencam, disempitkan dan dikaitkan secara langsung kepada jatuh bangun sesuatu parti politik, maka ia bukan sahaja kelihatan dangkal malah juga menghina keperibadian dan sejarah panjang sesuatu bangsa itu sendiri.

Budaya itu susuk dan citra bangsa

Tujuan Penang Institute menganjurkan program Arus Melayu yang merangkumi bukan sahaja juadah intelektual daripada tokoh-tokoh kebudayaan tempatan tetapi juga tayangan filem serta persembahan musik diaspora Melayu dari seluruh dunia adalah untuk menawarkan para hadirin dengan pengalaman kebudayaan yang tuntas. Semoga kita dapat mengenali dengan lebih rapat susuk keperibadian Melayu melalui medium-medium kebudayaan tersebut.

Buat pengetahuan semua, ini bukanlah kali pertama Penang Institute menganjurkan program seumpama ini. Sebelum ini, melalui siri Forum Nusantara, Penang Institute telah menghadirkan ramai tokoh kebudayaan dari dalam dan luar negeri untuk mencetus kembali budaya pencerahan di Pulau Pinang dengan perbincangan yang mengupas buah fikiran para intelektual Melayu dahulu. Selain itu, Penang Institute pada tahun lalu telah menganjurkan Festival P Ramlee yang telah berlangsung selama sebulan, bukan sahaja sebagai penghargaan kepada tokoh Seniman Negara kita, malah kepada semua bakat tempatan di negara ini.

Maka, saya berharap saudara-saudari akan menikmati keindahan identiti dan pesona Melayu yang bakal disampaikan oleh barisan panelis kita yang telah didatangkan khas, iaitu pakar etno-matematik Prof Shaharir Mat Zain, Sasterawan Negara Dr Muhammad Hj Salleh, budayawan Saudara Eddin Khoo dan pengarah filem Saudara Dain Said.

Sekian, terima kasih.

NB: This speech was delivered at the launch of the Penang Paradigm at the Town Hall, George Town, on 23 February 2013.

Firstly, I would like to welcome everyone to the launch of the Penang Paradigm, which is the Penang Institute’s proposed 10-year development plan for the Penang Government. The ultimate vision is to create an international and intelligent state that embodies the principles of holistic development in order to forge a “balanced society” by the year 2023.

The Penang Paradigm was of course not produced overnight. Lots of research, discussions and thinking have gone into this document. Many rounds of consultations were held with civil society, government agencies, academics, and of course today we are here to present it to the people of Penang for public consultation and feedback.

Subsequent to this launch, a public exhibition will be held for two weeks in both George Town as well as Seberang Perai. We encourage as many people as possible to come, view and to revert with feedback.

Now, the Penang Paradigm is by no means a revolutionary proposal. In producing this document, we were greatly aware that there was no need to attempt to reinvent the wheel. After all, there are many success models out there in the world, and the best thing we can do is to learn from them, which is exactly what we have done.

We have studied why economic strategies work, and more importantly, why they don’t. We have then applied our analysis to the interesting case of Penang, which is an economy that has seen many ups and downs over the years from its heydays as a regional entrepôt to its late-20th-century glory-days as a leader of industrialisation in the country.

This analytical process is important, because any comprehensive and long-term solution must necessarily be cognisant of not only what has been proven to work, but also what has been proven to fail.

Ladies and gentlemen,

We find ourselves today at a crossroads. We are essentially caught in a transitional phase of the global economy, in which the world is struggling to come to terms with, on the one hand, the decline in Western consumerism, and on the other, the voracious appetite of the emerging markets in East Asia and the Indian Subcontinent. As an export-oriented economy built upon the demands of Western consumerism, Penang now needs to rethink its strategy.

At the same time, a very interesting development is emerging. If there is one thing the recent Global Financial Crisis has taught us, it is that economics is only one part of the equation. The North American housing and financial meltdown, coupled with the European sovereign-debt crisis, has reinforced the need for greater fundamentals. We have now seen how, without responsible regulation, unfettered capitalism can cause an implosion of greed and financial ruin. In other words, good and clean governance is necessary to ensure stability, predictability and efficiency.

In the aftermath of the crisis, the world has also learned another lesson, and that is that economic growth alone is unable to generate lasting prosperity. As the Occupy Wall Street Movement has pointed out, often the benefits of development are reaped by the one per cent, leaving the rest of the 99 out in the cold. More importantly, it has also been proven that greater social justice and a more equitable income distribution will lead to a stronger economy, as access to healthcare, education and economic opportunities will improve in tandem.

At the same time, justice is not only important socially but also environmentally. In this world of finite resources and ever-increasing competition over those resources, a sustainable development agenda is required to conserve energy and minimise our damage to the environment. If we do not take great care of this, there will be no world left for our children.

Hence, the Penang Paradigm is an attempt to understand these global factors, localise it in the context of Penang and indeed Malaysia, and to formulate proposals that will propel us into the next phase of our future: which is an international and intelligent Penang based on a balanced society which encapsulates material prosperity, political empowerment, social progress, intellectual creativity, environmental sustainability and cultural vibrancy.

Finally, I would like to end by thanking everyone involved in this comprehensive project, with particular reference to my colleagues at the Penang Institute who have been working tirelessly for the last few months in putting this together.

Thank you.

NB: This speech was delivered at a forum entitled “Planning decisions and appeals: Who speaks for the public?” on 2.2.2013.

When the current Penang government was elected in 2008, we were introduced to the CAT maxim of Competency, Accountability and Transparency. Of course, words mean nothing without actions and in this case, no one can deny that huge strides have been made.

Five years down the road, we now have a far more transparent state government through the implementation of an open tender system for all public procurement contracts, a Freedom of Information enactment, annual public declaration of assets by the entire state executive council including the chief minister, and a genuine attempt to restore the third vote to return local democracy to Penang.

To be honest, I think it is strange that these very obvious and logical policies implemented by the state government should be considered ground-breaking, because everywhere else in the world, they are simply called norms. I guess this really reveals how far our country has yet to go, especially when Penang is the only state in Malaysia to have implemented some of these policies.

That said, the effort is far from over. There is still great room for improvement, and that is where public forums and dialogues such as this one today will come in useful. It will not only help promote better understanding of government processes but also help to gather ideas that can improve the efficiency of public service delivery.

This is why the Penang Institute is constantly encouraging and organising community engagement activities, in order to develop a synergy between civil society and the State. Such a relationship is especially relevant to us here in Penang, where we have traditionally had an active citizenry, with many well-established NGOs and community groups playing a significant role in challenging the state government to push its reforms further and faster.

As you are all undoubtedly aware, development pressures have featured prominently in the debate and dialogue within the Penang community over the last few years. Moving forward, we need to ensure that there is a clear strategy that is able to serve the needs of all stakeholders, be it the State, commercial interests, the people of Penang and even the environment in the most efficient and sustainable manner possible, subject of course to resource and systemic limitations.

Thus, it is hoped that the soon-to-be-launched Penang Paradigm, which is the Penang Institute’s proposed development blueprint for the next decade, will set out a strategy for doing just this. We believe that while development is inevitable, its outcomes need not necessarily be detrimental to society or the environment.

In this context, it important that we understand and put in place policies, structures and initiatives to ensure that the planning system is as open, transparent and accountable as possible. For example, we need to embed the bottom-up principles of participatory planning within our systems by providing opportunities for meaningful stakeholder participation.

I am glad to say that we have already taken baby steps in this direction. Last year, the Penang Island Municipal Council (MPPP), in collaboration with the Penang Women’s Development Corporation (PWDC), began a pilot project at the high-rise flats on River Road, where extensive community engagement was conducted through focus groups and even a community vote to determine their infrastructure needs. In Province Wellesley, a similar programme was conducted at Ampang Jajar. These efforts are encouraging, and should be further expanded and supported by the State.

In terms of macro development, there is also a need to integrate planning across the various tiers of government and especially between the mainland and the island. We should also begin to consider incentive-based zoning and more intuitive development charges and conditions in order to nudge the private sector towards the “right” types of development that is needed by society.

At the same time, we should also work towards making planning applications more accessible to the public, and where possible ensure that existing planning structures and bodies such as the SPEAD Council are more inclusive in representation.

In other words, there is a need to improve and enhance the platform for community engagement within the planning system in order to ensure that future development, and the benefits of future development, can be decided and distributed more democratically.

As such, I am hopeful that today’s forum can serve as a starting point in exploring, understanding and sharing knowledge of how these processes operate so that we can all engage with them more effectively.

NB: This speech was delivered at the Malam Kemuncak Festival P Ramlee Pulau Pinang on 13.01.2013.

Saudagar-saudagar, hartawan-hartawan, bangsawan-bangsawan, dermawan-dermawan, yang makan di pinggan, minum di cawan.

Selamat datang ke acara kemuncak Festival P Ramlee Pulau Pinang yang telah berlangsung selama sebulan. Alhamdulillah, kesemua program-program yang telah diadakan di setiap pelosok negeri dan membabitkan setiap lapisan masyarakat telah mendapat sambutan yang sangat meriah.

Dari Kepala Batas ke Balik Pulau, dari Seberang Jaya ke Komtar, daripada para cendekiawan dan budayawan kepada golongan mahasiswa dan rakyat terbanyak, Festival P Ramlee telah berjaya menyemarakkan semangat kebudayaan di kalangan semua.

Pulau Pinang kota pencerahan

Kami di Penang Institute percaya bahawa seni, budaya dan kesusasteraan tidak harus dianggap sebagai pelengkap acara perasmian semata-mata, tetapi sebagai suatu paradigma yang harus diperkembangkan untuk membina masyarakat yang sejahtera dan madani.

Oleh itu, sejak penghujung tahun lepas, kami telah mengambil langkah mula dengan memperkenalkan siri Forum Nusantara yang bertujuan untuk mengetengahkan pandangan alam dan budaya fikir cendekia, sasterawan, budayawan dan institusi-institusi keilmuan yang berkait sama ada secara langsung atau tidak dengan kebudayaan Pulau Pinang dan rantau Nusantara secara am.

Niat kami bukan sahaja untuk mengingatkan kembali dan menyedarkan masyarakat bahawa Pulau Pinang pada suatu ketika dahulu merupakan kota pencerahan penting di rantau ini, tetapi kami juga bertekad untuk mengembalikan kemasyhuran itu.

Jika Venice boleh berbangga dengan Marco Polo, Forence megah dengan Leonardo da Vinci dan Bukhara mahsyur dengan Ibnu Sina, apa kurangnya Pulau Pinang? Negeri kita juga terkenal dengan nama-nama seperti Syed Sheikh al-Hadi, Datuk Ahmad Nawab, Nordin Ahmad, Dato’ Nordin Hassan serta Sasterawan Negara Prof Muhammad Haji Salleh. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat akrab dengan perkembangan kebudayaan bukan sahaja di Pulau Pinang, malah di seantero rantau Nusantara.

Dan sudah tentu, tokoh kebudayaan Pulau Pinang yang paling agung sekali adalah Seniman Negara P Ramlee. Justeru, kami telah memilih untuk meraikan jasa dan sumbangan beliau melalui Festival P Ramlee Pulau Pinang yang berkemuncak pada malam ini.

Merungkai simpul perkauman

Di Malaysia, citra kebudayaan seringkali diterjemahkan mengikut pemahaman yang sempit atau statik, yakni melalui ciri-ciri seperti pakaian, makanan atau tarian yang dikotakkan dalam kerangka kaum yang kaku – Melayu, Cina, India dan lain-lain.

Pemahaman kebudayaan yang jumud ini akan secara tidak langsung membentuk cara pandang dan cara fikir masyarakat kita dalam semua aspek, baik sosial, ekonomi mahupun politik. Justeru, adalah tidak menghairankan kenapa masyarakat kita sukar menggambarkan kewujudan dan perkembangan gerakan massa, termasuk gerakan politik, yang tidak berasaskan kaum. Yang merumitkan keadaan lagi, jika ada sesiapa yang mencuba untuk merungkai simpul perkauman ini, maka ia akan terus dikecam sebagai penghasut yang mahu memecah-belahkan kaum tersebut.

Sebenarnya, budaya tidak wajar dikurung kerana fitrahnya melampaui batas sosial yang ekslusif (social exclusivity). Sepertimana yang dijelaskan ahli antropologi terkemuka Datuk Shamsul AB, budaya adalah sesuatu tersepih dan tidak tunggal. Ia juga organik dan senantiasa berkembang dan merubah.

Inilah kelebihan P Ramlee. Dalam tangannya, budaya Melayu menjadi begitu anjal. Contohnya dalam filem Tiga Abdul, latar-belakangnya seolah-olah negara Arab, tetapi wataknya berpakaian sut Eropah lengkap bertali leher, namun bertarbus seperti orang Turki. Dan kita masih percaya bahawa filem ini adalah filem Melayu!

Begitulah caranya P Ramlee menganyam dan menggembleng, bukan sahaja pengaruh luar dengan budaya tempatan, malah naratif fantasi dengan realiti sosial, untuk menghasilkan kebudayaan kosmopolitan yang relevan kepada semua.

Saya percaya pandangan hidup P Ramlee yang terjelma dalam karya-karya beliau sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh pengalaman beliau semasa membesar di Pulau Pinang yang pada masa itu merupakan bandar pelabuhan bebas yang kosmopolitan dan kaya dengan warisan adat dan budaya yang pelbagai.

Pengiktirafan buat seorang lagenda

Umum bersetuju, P Ramlee adalah seniman yang tiada tolok bandingannya. Walaupun diiktiraf dengan pelbagai anugerah dan gelaran seperti “Tan Sri” dan “Seniman Negara”, kebanyakannya telah diberi setelah beliau meninggal.

Namun begitu, beliau telah dianugerahkan pingat AMN (Ahli Mangku Negara) pada tahun 1962. Saya pernah diberitahu oleh arwah ayahanda saya bahawa beliau sendiri telah mencalonkan P Ramlee untuk pingat tersebut. Pada ketika itu, penganugerahan pingat kebesaran kepada seorang penghibur adalah sesuatu yang menongkah arus dan tidak pernah berlaku. Malah, kumpulan The Beatles hanya menerima pingat MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) daripada Baginda Queen pada tahun 1965, tiga tahun selepas P Ramlee.

Pun begitu, saya percaya bahawa sumbangan P Ramlee perlu dihargai dengan lebih oleh kerajaan. Jika beliau adalah seniman yang tiada setarafnya, maka beliau harus diberi pengiktirafan yang lebih tinggi berbanding yang lain. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kepada Kerajaan Pusat agar lagenda seni negara, Allahyarham P Ramlee, dinaikkan pangkat daripada “Tan Sri” kepada “Tun”. Jika kerajaan ini tidak sanggup, saya akan mengesyorkan kepada kerajaan baru selepas Pilihan Raya Umum yang akan datang.

Dengan itu, saya berharap semoga semangat kebudayaan kosmopolitan P Ramlee akan tersemai di kalangan kita semua.

Sekian, terima kasih.

NB: This speech was delivered at a Forum entitled “Selepas P Ramlee: Apa jadi warisan Melayu?” on 28.12.2012.

Kita berkumpul pada malam ini untuk menghayati program keempat dalam Festival P Ramlee anjuran Penang Institute yang berlangsung selama sebulan.

Festival P Ramlee ini telah diusahakan bukan sahaja demi memperingati dan mendalami karya-karya unggul Seniman Agung negara kita, tetapi juga untuk memperhalusi tema-tema kebudayaan yang tersirat dalam buah kesenian P Ramlee. Justeru, pada malam ini, tajuk yang bakal diwacanakan adalah “Selepas P Ramlee: Apa jadi warisan Melayu?”

Peralihan dalam kebudayaan Melayu

Satu peralihan besar telah berlaku dalam gerakan kebudayaan Melayu di negara kita pada sekitar zaman 1970-an dan awal 1980-an, susulan daripada usaha besar-besaran kerajaan untuk merombak struktur sosio-ekonomi negara. Demi matlamat untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi Melayu, maka terpupuklah keterujaan para pemimpin pada ketika itu untuk membentuk masyarakat Melayu yang terdiri daripada pekerja profesional dan pedagang.

Usaha ini dilihat membuahkan hasil apabila sebahagian orang Melayu telah berjaya beranjak memasuki golongan kelas menengah. Maka terzahirlah manusia Melayu moden yang bertali leher, berkereta, dan berpejabat di syarikat-syarikat korporat.

Namun, rancangan yang diuar-uarkan ini ada juga ketimpangannya. Selain menciptakan beberapa kerat manusia Melayu yang maha kaya serta mengabdikan masyarakat Melayu terbanyak melalui kebergantungan kepada “tongkat” kerajaan, dasar ini juga secara tidak langsung telah meminggirkan aspek yang begitu penting kepada susuk masyarakat Melayu – kebudayaannya.

Keinginan yang meluap-luap untuk menghasilkan manusia Melayu moden telah membongkar orientasi pendidikan negara kita. Tumpuan dan tekanan yang kuat telah mula diberikan kepada bidang-bidang yang bersifat teknikal, iktisas dan gunaan semata-mata, manakala bidang-bidang halus seperti kebudayaan, kesusasteraan dan falsafah bukan sahaja telah diketepikan malah dicemuh sebagai tiada nilai ekonomi dan hanya di awang-awangan. Dengan kata lain, sastera dan budaya hanya untuk mat bunga!

Hasilnya pada hari ini, tiada sebuah pun jabatan apatah lagi fakulti falsafah di mana-mana universiti di Malaysia. Pada hemat saya, ini merupakan suatu tragedi yang amat menyedihkan.

Dasar pembangunan yang meminggirkan dimensi rohaniah ini telah meranapkan sejarah kebudayaan Melayu yang panjang. Maka tersisihlah, sedikit demi sedikit, warisan kebudayaan kita, bukan sahaja dalam karya penulisan, filem dan musik, malah juga dalam reka bentuk bangunan.

Sebagai contoh, jika dahulu jati diri Melayu megah dicerminkan dalam reka bentuk bangunan-bangunan ikonik seperti Masjid Negara, Muzium Negara dan Parlimen, kini semua bangunan kerajaan tampaknya hanya sekadar meniru reka bentuk ala Arab, seolah-olah bangunan berkubah itu merupakan warisan Melayu. Tanpa disedari, warisan kebudayaan kita sedang diganti dengan budaya import.

Warisan merupakan kompas

Sememangnya kita sedar bahawa akan sentiasa wujud pergelutan antara desakan kemajuan dan romantisme warisan. Namun yang berlaku di Malaysia adalah kerakusan semata-mata, sehingga ada yang bertanya, apa perlunya warisan ini? Apa perlunya kebudayaan ini? Apa perlunya P Ramlee?

Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rustam Sani, warisan merupakan ungkapan naratif panjang pembangunan intelektual dan kebudayaan yang amat penting dalam memahami keadaan semasa sesuatu masyarakat.

Dalam konteks ini, warisan dapat membantu masyarakat Melayu menyedari hakikat bahawa kedudukan mereka pada hari ini bukanlah sesuatu yang terjelma secara tiba-tiba. Warisan juga dapat membantu kita untuk menentukan ke mana seharusnya landasan bangsa kita dihalakan.

Dalam erti kata lain, warisan dapat menjelaskan dari manakah kita dahulu, di manakah kita sekarang, dan ke manakah kita selepas ini.

Tanpa kesedaran tentang sejarah warisan sendiri, masyarakat Melayu akan kekal sebagai bangsa yang kerdil dan berpandangan jumud. Lebih teruk lagi apabila Melayu hari ini seakan-akan taksub dengan pemimpin yang selama ini sebenarnya meremehkan dan mendangkalkan bangsa sendiri.

Meminjamkan kata Syed Hussein Alatas, akibat pandangan orientalisme yang kemudiannya diperteguhkan oleh pemimpin yang kononnya memperjuangkan bangsa, masyarakat Melayu akan terperangkap dalam “minda tertawan” (captive mind) dengan mempercayai bahawa bangsa mereka tidak berdaya, malas dan akan mati kelaparan tanpa bantuan daripada pelindung.

Jika tidak dibendung, mentaliti terkepung ini akan makin menular dalam sanubari Melayu, sehingga akan datang suatu masa di mana kesenian dan kebudayaan Melayu akan menemui jalan buntu dan hanya dapat dialami melalui filem-filem hitam putih P Ramlee, seolah-olah terperangkap dalam kepompong zaman yang lampau.

Maka, adalah penting kita menggerakkan semula penghayatan warisan kebudayaan kita dengan tidak hanya membicarakan yang silam tetapi juga dengan memikirkan langkah praktikal yang baru bagi membentuk masa depan bangsa yang lebih progresif.

Sekian, selamat berforum.

NB: This speech was delivered at the 7th Forum Nusantara on 11 December 2012. The following reproduction is abridged.

Wacana pada malam ini yang bertajuk, “Kosmopolitanisme Melayu dalam karya P Ramlee: Melihat dimensi identiti Melayu yang lain” merupakan acara pertama dalam Festival P Ramlee anjuran Penang Institute yang akan berlangsung selama sebulan. Pelbagai lagi aktiviti akan diadakan, termasuk forum yang lain, pertandingan esei, tahlil peringatan, pameran khas, pesta rakyat, pertandingan nyanyian, permain tradisional dan lain-lain lagi. Festival P Ramlee ini merupakan suatu usaha yang bertujuan bukan sahaja untuk meraikan tetapi juga untuk mencetuskan ilham baru mengenai hasil karya tokoh seniman yang disanjungi ramai.

Apabila tokoh yang bernama P Ramlee ini menjadi tajuk perbualan, tidak kiralah sama ada di kalangan tua atau muda, miskin atau kaya, seringkali wujud sepersetujuan antara semua bahawa beliau merupakan seniman negara yang tiada tolok bandingannya – mungkin kerana mutu karyanya yang terlalu agung hingga tidak tergapai oleh pengkarya kontemporari atau kerana kerendahan mutu karya zaman kini sehingga gagal menyaingi hasil karya P Ramlee yang tetap menarik dan memukau sehingga ke hari ini.

Sememangnya, P Ramlee adalah lagenda yang harus dihargai. Namun beliau bukan mitos suci yang harus dipuja dengan buta. Seharusnya wujud sisi kritis untuk membahaskan P Ramlee dan karyanya dengan lebih adil – adil untuk masa kini, masa silam dan juga masa hadapan.

Maka pada malam ini, kita tidak mahu hanya bersentimental dengan P Ramlee. Sebaliknya kita mahu mengupas dan membedah karya Seniman Agung ini dari sudut intelektual, dengan tumpuan kepada soal identiti Melayu.

Pada saya, watak Melayu di tangan P Ramlee adalah amat menarik. Ia tidak pernah apologetik atau taksub kepada kerangka kebudayaan yang jumud sebaliknya merangkumi kebudayaan dunia yang lebih besar – daripada telatah Labu dan Labi dalam kelab malam kepada bandar Isketambola yang penuh dengan“saudagar-saudagar, hartawan-hartawan, bangsawan-bangsawan, dermawan-dermawan, yang makan di pinggan, minum di cawan.”

Melayu P Ramlee juga sentiasa berjiwa besar. Dalam Tiga Abdul, walaupun ditindas oleh abang-abangnya Abdul Wahab dan Abdul Wahib serta bapa mertua yang keji, Ismet Ulam Raja, Abdul Wahub iaitu watak yang dimain oleh P Ramlee, tidak membalas jahat dengan jahat. Sebaliknya Abdul Wahub sentiasa bersenang hati dalam mengatasi segala cabaran yang ditimpa ke atasnya.

Dalam Nujum Pak Belalang pula, kita dapat melihat bagaimana P Ramlee dengan cara sinis mengkritik pelbagi amalan tradisional Melayu seperti kebergantungan kepada bomoh dan ketaatan babi buta kepada istana. Pun begitu, walaupun Si Nujum berjaya menemberang sultan dan mempermainkan istana, ia tetap setia mempertahankan kedaulatan negara, malah pada akhirnya menjadi orang kanan sultan.

Apakah watak-watak ini mencerminkan susuk P Ramlee sendiri? P Ramlee yang berketurunan Acheh, lahir dan membesar di Pulau Pinang, kemudian bekerja dengan tauke besar filem Singapura, Shaw Brothers, untuk menghasilkan filem-filem Melayu yang pertama. Ironinya, perwatakan Melayu yang dihasilkan P Ramlee terbit melalui industri filem multi-etnik yang kuat dipengaruhi penerbit Cina, pengarah India serta menjiwai jalan cerita Hollywood, India serta koleksi kisah-kisah fantasi Arabian Nights.

Dan saya rasa penggemblengan pengaruh luar dengan budaya tempatan inilah yang dapat menzahirkan jambatan antara alam fantasi yang direka dengan realiti masyarakat tempatan. Apabila dilihat Ali Baba Bujang Lapok yang makan belacan Pulau Pinang, secara langsung watak fantasi itu menjadi relevan dan tidak asing kepada kita.

P Ramlee juga mengungkapkan realiti sosial zamannya dengan teliti, khususnya melalui filem-filem yang dihasilkan semasa era Jalan Ampas (di mana terletaknya studio filem Melayu di Singapura) seperti filem-filem Bujang Lapok, Ibu Mertuaku dan lain-lain lagi.  Antara contoh permasalahan sosial yang sering diketengahkan adalah seperti keperitan mencari kerja, hubungan antara keluarga, gejala samseng dan juga penularan masalah buta huruf di kalangan orang dewasa. Malah P Ramlee dengan halus memperlihatkan betapa pentingnya ilmu membaca dan menulis sehingga untuk belajar silat pun, Pendekar Mustar mengarahkan anak muridnya harus ke sekolah dahulu.

Barangkali citra Melayu yang kosmopolitan dalam filem beliau ini dihasilkan, secara sedar mahupun tidak, berdasarkan pengalaman hidup beliau sendiri semasa membesar di Pulau Pinang. Sesungguhnya Pulau Pinang pada ketika itu merupakan kota kosmopolitan yang menghimpunkan segala macam budaya.

Justeru, saya rasa bukan satu kebetulan mengapa pulau mutiara ini melahirkan ramai seniman dan budayawan besar. Selain P Ramlee, kita juga mempunyai Syed Sheikh al-Hadi (tokoh pencerahan & pencetakan), Datuk Ahmad Nawab (penggubah lagu), Nordin Ahmad (Hero filem klasik Melayu), Datuk Nordin Hassan dan Prof Muhammad Haji Salleh (Sasterawan Negara).

Saya bukan orangnya untuk membicarakan P Ramlee dengan lebih mendalam, tetapi saya yakin, sebagaimana saya, ramai antara kita di sini telah membesar bersama-sama karya beliau. Saya berharap forum pada malam ini yang membariskan ilmuan, seniman dan budayawan yang akrab dengan karya P Ramlee dapat memberi manfaat kepada semua dan membantu kita melihat dimensi Melayu yang lain.

Sekian, terima kasih.

NB: This speech was delivered at the Forum Anak Muda dan Demokrasi Tempatan on 12 October 2012. The following reproduction is abridged.

Mengembalikan demokrasi tempatan

Tsunami politik yang berlaku pada tahun 2008, bukan sekadar meruntuhkan dominasi politik satu-parti di negara kita, tetapi juga telah menyerlahkan ketempangan sistem federalisme yang sekian lama dipraktikkan.

Negara kita Malaysia, walaupun secara definisi sepatutnya mengamalkan struktur persekutuan atau federasi yang menjamin dan memelihara keutuhan, hak dan autonomi setiap negeri, telah secara beransur-ansur menyerah diri kepada amalan pemusatan kuasa yang dahsyat. Pada hari ini, bukan sahaja kebanyakan kuasa pemutus terletak di tangan kerajaan persekutuan, malah dalam kerajaan persekutuan sendiri kuasa makin lama makin berkisar pada Bangunan Perdana Putra.

Sebagai contoh, belanjawan persekutuan yang dibentangkan baru-baru ini telah menunjukkan peruntukan kewangan sebanyak RM14.6 bilion untuk Jabatan Perdana Menteri (JPM). Angka ini bersamaan dengan 5 peratus daripada jumlah belanjawan persekutuan. Bandingkan pula dengan belanjawan negeri Pulau Pinang yang hanya berjumlah RM740 juta bagi tahun 2012 dan RM1.6 bilion untuk Selangor, walhal Negeri Darul Ehsan ini merupakan negeri paling maju dan besar populasinya di negara kita.

Cuba bayangkan, jumlah keseluruhan belanjawan bagi kesemua 13 negeri adalah hanya lebih kurang 6 peratus belanjawan persekutuan, di mana nisbah ini pernah mencecah 25 peratus pada zaman 90an. Dalam erti kata lain, sementara belanjawan-belanjawan negeri dari segi nisbah semakin mengecil, peruntukan bagi JPM pula dinaikkan berkali-kali ganda sehingga ia sudah hampir sama besar dengan jumlah keseluruhan belanjawan bagi semua negeri di Malaysia.

Di sini, adalah amat jelas bahawa kuasa makin berpusat bukan sahaja di peringkat kerajaan persekutuan tetapi di tangan Perdana Menteri. Apakah logiknya satu jabatan diberi kuasa yang begitu luas, sehingga peranan kementerian-kementerian lain seolah-olah terhakis? Sebagai contoh, hal-ehwal pengangkutan awam tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pengangkutan tetapi oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) yang berada di bawah naungan JPM. Begitu juga dengan Projek Perumahan 1Malaysia (PR1MA) yang juga terletak di bawah JPM dan bukan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Banyak lagi contoh yang boleh diketengahkan. Adakah perlunya JPM menguasai bidang agama melalui JAKIM, apabila agama itu jelas tersenarai sebagai salah satu bidang di bawah kuasa negeri? Soalan yang sama juga boleh ditanya mengenai Permata, iaitu pelaksana dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan. Tidakkah patut usaha ini dilaksanakan melalui Kementerian Pelajaran?

Apa gunanya jemaah menteri jika setiap portfolio yang penting kini diurus terus oleh kementerian maha berkuasa ini?

Desentralisasi mencerminkan masyarakat

Lantas kita berbalik kepada tumpuan kita, iaitu persoalan demokrasi tempatan. Pada hemat saya, demokrasi adalah satu konsep yang tidak wajar dipisahkan daripada persoalan pengagihan kuasa, ataupun desentralisasi.

Ini kerana pada pokoknya, desentralisasi merupakan penjelmaan kebertanggungjawaban tempatan. Di Indonesia umpamanya, proses pendemokrasian yang telah berlaku pasca zaman Suharto telah menampakkan satu proses desentralisasi yang begitu menggemparkan sehingga ia diberi nama “big bang”.

Sepertimana “shock therapy” yang dialami negara-negara Eropah Timur dan Tengah selepas terkandasnya Tabir Besi, begitu jugalah pengalaman wilayah-wilayah Indonesia yang dengan sekelip mata diberi kuasa dan tanggungjawab yang sekian lama telah dipusatkan di Jakarta.

Walaupun pada mulanya agak terkucar-kacir, namun lama-kelamaan terbentuklah suasana saingan yang amat sihat di antara wilayah-wilayah. Dengan peralihan kebertanggungjawaban kepada peringkat tempatan seperti wilayah dan bandar, maka gubernur-gubernur dan walikota-walikota yang dipilih secara langsung oleh penduduk tempatan terpaksa menunjukkan prestasi yang tinggi sekiranya ingin mengekalkan jawatan mereka. Akibatnya, dalam masa satu dekad, proses pendemokrasian dan desentralisasi di Indonesia telah memangkinkan satu model pertumbuhan yang agak dinamis. Jika dahulu kehidupan harian dikawal oleh pemimpin autoritarian, sekarang untung nasib setiap bandar dan wilayah berada di tangan rakyatnya sendiri.

Malangnya, keadaan di Malaysia jauh beza sekali. Walaupun pada suatu ketika dahulu negara kita pernah mengamalkan pilihan raya pada tiga peringkat, tetapi sejak tahun 1965 rakyat telah dinafikan hak untuk memilih wakil kerajaan tempatan.

Kerajaan tempatan dan Pulau Pinang

Saya percaya, kini adalah masa yang tepat untuk kita memikirkan semula keperluan untuk kerajaan tempatan yang lebih demokratik. Dalam pada itu, saya berasa bahawa Pulau Pinang adalah tapak mula yang paling afdal kerana di sinilah terlahir kerajaan tempatan yang pertama di negara kita.

Pada tahun 1801, sebuah badan yang dipanggil Majlis Penilai (Council of Assessors) telah ditubuhkan di Pulau Pinang. Majlis ini diberi peranan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan bandar. Hatta diikuti dengan penubuhan majlis perbandaran yang pertama di Malaya pada tahun 1857. Majlis-majlis tempatan yang lain kemudiannya dibentuk di negeri-negeri lain sehingga ke Sarawak dan Borneo Utara.

Bagi melaksanakan proses kerajaan tempatan yang bertanggungjawab, pihak British telah memperkenalkan pelbagai perundangan seperti Ordinan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1950 yang memberi kuasa kepada majlis-majlis tempatan untuk menganjurkan pilihan raya. Selain itu, Ordinan Kerajaan Tempatan 1952 pula memberi kuasa kepada penduduk-penduduk setempat untuk membentuk majlis-majlis tempatan di mana perlu. Pada penghujung era penjajahan British, terdapat sejumlah 289 majlis tempatan di Malaya. Selepas kemerdekaan dicapai pada tahun 1957, kuasa kerajaan tempatan telah diletakkan ke dalam senarai negeri.

Alangkah tetapi, seperti yang telah dinyatakan, demokrasi di peringkat tempatan sudah lama dihapuskan. Untuk pengetahuan ramai, Majlis Perbandaran Pulau Pinang yang dipilih secara demokratik pada tahun 1960an sebelum penghapusan pilihan raya kerajaan tempatan, merupakan majlis perbandaran yang mempunyai belanjawan paling besar di Malaysia. Pada masa itu, Majlis telah memiliki stesen janakuasa, membina empangan air serta menguruskan perkhidmatan trem elektrik.

Malangnya, kerajaan-kerajaan tempatan zaman ini sudah tidak mampu mencerminkan daya usaha yang begitu dinamis, bukan sahaja kerana kebanyakan bidang kuasa sudah dipusatkan di peringkat kerajaan persekutuan, tetapi juga kerana pemimpin-pemimpin kerajaan tempatan sekarang merupakan lantikan politik semata-mata. Oleh kerana mereka tidak dipilih oleh penduduk tempatan, sudah tentu mereka tidak akan mengamalkan kebertanggungjawaban yang sepatutnya.

Pun begitu, sukacita saya memaklumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang telah pada awal tahun ini meluluskan Enakmen Pilihan Raya Kerajaan Tempatan yang sekaligus mewajibkan penganjuran pilihan raya kerajaan tempatan di Pulau Pinang. Pada ketika ini, kesahihan undang-undang tersebut sedang dipertikaikan oleh kerajaan persekutuan, namun sekurang-kurangnya usaha telah dibuat sebagai langkah pertama untuk mengembalikan demokrasi tempatan.

Demokrasi memperkasakan rakyat

Sebenarnya, kerajaan tempatan merupakan institusi yang paling banyak memberi kesan langsung terhadap kehidupan harian kita. Antara tanggungjawab kerajaan tempatan adalah untuk menyediakan dan menguruskan kemudahan-kemudahan awam seperti laluan pejalan kaki, taman dan ruang awam, kompleks sukan dan rekreasi, serta dewan orang ramai. Di samping itu, masalah-masalah harian seperti pungutan sampah dan sistem saliran juga diselenggarakan oleh kerajaan tempatan.

Oleh itu, tidakkah kita mahukan kerajaan tempatan yang bertanggungjawab secara langsung kepada penduduk tempatan?

Akhir sekali, saya berpendapat bahawa demokrasi tempatan juga mampu membuka ruang kepada watak-watak politik yang lebih bersifat tempatan. Ini telah terbukti apabila ramai wakil-wakil yang terpilih dalam pilihan raya kerajaan tempatan dahulu merupakan wakil-wakil bebas atau daripada parti-parti tempatan yang tidak terlibat dalam politik kebangsaan. Secara langsung, keadaan ini juga akan menggalakkan lagi penyertaan orang ramai, khususnya anak muda, dalam kancah politik, terutama sekali mereka yang tidak cenderung kepada politik kepartian atau politik kebangsaan.

Kesimpulannya, demokrasi tempatan hanya akan tercapai melalui proses desentralisasi politik ataupun peralihan kuasa daripada pusat kepada peringkat tempatan. Inilah satu-satunya cara untuk menjamin kepentingan penduduk tempatan. Sudah tentu hasrat rakyat tidak akan tercermin dalam dasar kerajaan tempatan selagi pemimpin-pemimpin tidak dipilih secara demokratik.

Justeru, saya percaya bahawa forum kita pada malam ini merupakan satu langkah yang bernas dalam usaha untuk mengembalikan demokrasi tempatan. Semoga bibit-bibit demokrasi dapat ditanam dalam jiwa-jiwa generasi muda yang hadir di dewan malam ini.

Sekian terima kasih.

Zairil Khir Johari

Menu

Twitter Updates

 • RT @shekharkapur: Gradually everyone is recognising that the walls of Intellectual feudalism have fallen. It took a Chaiwala to do that. I… 17 hours ago
 • RT @iamsrk: We - as proud Indians - have chosen an establishment with great clarity and now we need to get behind it and work with it to ha… 17 hours ago
 • RT @shekharkapur: Whether you like it or not, Democracy assumes each citizen that votes applies the same discerning and intellectual powers… 6 days ago

Categories

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 43 other followers

Advertisements